sluit
Shop Doneer

Opdat wij in Zijn doelen mogen wandelen

Leestijd: 3 min.

Waar je ook bent, als je in Gods wil bent, dan is Zijn genade genoeg voor jou. Altijd! Ik dank God voor de jaren die ik als jonge gelovige doorbracht in het leger. Vóór mijn diensttijd had ik een lange universitaire opleiding gehad. Toch was het meest nuttige (maar zeker niet het leukste) deel van Gods opleiding voor mij, mijn tijd in het Britse leger.

Nadat ik was gered en gedoopt in de Heilige Geest, werd ik onderdeel van een medisch team gedurende de Tweede Wereldoorlog. We raakten eens verdwaald in de woestijn, achter de vijandige linies. Ongeveer 24 uur lang wisten we niet of we gevangengenomen zouden worden of dat we veilig zouden terugkeren. In die situatie kwam een sterke vrachtwagenchauffeur op me af, een grote, vloekende kerel, die ongetwijfeld een goddeloos leven leidde. Hij zei: ‘Korporaal Prince, ik ben blij dat u bij ons bent...’ Hij voelde dat mijn aanwezigheid een verschil maakte. Twee jaar heb ik met dit legeronderdeel doorgebracht, en nooit hebben ze één man verloren. Na mijn vertrek hebben ze helaas wel vele mannen verloren. Daarmee wil ik zeggen: Wij, als volgelingen van de Heer Jezus, zijn als korrels zout. Onze aanwezigheid maakt een verschil. Er zou geen enkele gelovige moeten zijn die er niet in slaagt een verschil te maken.

Een jonge onderkorporaal kreeg de opdracht om met mij te werken. De eerste twee weken praatte ik niet met hem over God of religie. Op een dag kwam een andere onderkorporaal langs en terwijl zij in mijn aanwezigheid stonden te praten, vloekte de onderkorporaal en lasterde God. Plotseling herstelde hij zichzelf en zei: ‘Sorry korporaal Prince, ik wist niet dat u hier was. Anders had ik dat niet gezegd.’ Ik had hem nooit verteld hoe ik tegenover vloeken stond, ik had zelfs nog nooit met hem over God gesproken. Maar mijn aanwezigheid vertelde hem dat het verkeerd was. Dat is wat er gebeurt als je zout bent. Maar als er in je omgeving niets verandert, ontbreekt er iets.

Voordat koelkasten bestonden, zoutten mensen vlees als ze op lange reizen gingen. Zout houdt namelijk bederf tegen. Als zout van de aarde, moeten wij bederf dus voorkomen. Zolang wij op de aarde zijn, kunnen de machten van het kwaad (goddeloosheid, rebellie, onreinheid, enz., dus alle krachten die verrotting en bederf veroorzaken) niet tot volheid komen. Wij zijn hier om de machten van bederf tegen te houden - of die nu hun invloed doen gelden op moreel gebied, sociaal, relationeel, economisch of politiek.

Als onze aanwezigheid er niet voor zorgt dat God anders met de wereld omgaat dan Hij zou doen als wij er niet waren, weet je wat we dan zijn geworden? Zout dat zijn smaak – zijn werking – heeft verloren. Weet je nog wat Jezus hierover zei? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. (Mattheüs 5:13)

In vrijwel elke situatie is de frase 'het deugt-nergens-voor' één van de ergste beoordelingen die iemand kan krijgen. En dat krijgt de Gemeente, als ze haar werk niet doet. Dit is een serieuze waarschuwing van onze Heer Jezus, die ons Zijn kracht en leiding wil geven om de werken te doen die Hij van tevoren voor ons heeft bereid. (Zie Efeze 2:12)


Gebed van de dag

Heer Jezus, ik kan me weinig ergers voorstellen dan 'nergens meer voor deugen' als christen. Dank U dat ik Uw kunstwerk ben, in U geschapen om de goede werken te doen die U van tevoren heeft bereid, opdat ik daarin zou wandelen. Maak mij een lichtend licht en een zoutend zout in deze duistere tijd, om Uw naam te verheerlijken! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

SOLOMON EILANDEN

  • Bid voor Michael en Janet Light. Zij zullen in de nabije toekomst de Solomon eilanden bezoeken en 40.000 exemplaren van de proclamatiekaart ‘Bidden voor de regering’ en Dereks boeken verspreiden. Daarnaast zullen ze de DPM-app introduceren.
  • Bid dat de lokale radiozender ons voor een redelijk tarief Dereks dagelijkse radioprogramma’s laat uitzenden.
  • Bid voor een nieuw radiostation op Malaita dat Dereks programma’s gratis wil uitzenden.