Shop Doneer

Opgebouwd

Leestijd: 2 min.

Voor onze groei naar geestelijke volwassenheid heeft God voorzien in een speciaal instrument: de vijfvoudige bediening. Paulus beschrijft dit in Efeze 4:11:

En Hij heeft sommigen gegeven als ​apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als ​herders​ en leraars.

Hier worden vijf kernbedieningen genoemd: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. In het volgende vers staat het doel daarvan:

om de ​heiligen​ toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de ​Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van ​Christus (Efeze 4:12-13).

Deze tekst noemt twee belangrijke doelen. Ten eerste, ons toerusten voor het werk van de bediening. We kunnen het werk waartoe wij geroepen zijn niet zomaar doen; daar is voorbereiding en training voor nodig. Daar is de vijfvoudige bediening voor bedoeld.

Het tweede doel is het Lichaam van Christus op te bouwen. Deze bedieningen zijn binnen het Lichaam van Christus geplaatst om ons één van geloof te maken en ons te leiden tot volwassenheid. Jezus Christus, als Hoofd van dit lichaam, heeft voorzien in deze bedieningen, en ik geloof dat Gods volk zonder deze bedieningen nooit kan groeien tot volwassenheid. Paulus gaat verder:

Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de ​liefde. (Efeze 4:16)

Het uiteindelijke doel is niet dat er een groot aantal afzonderlijke, geïsoleerde gelovigen zijn, waarbij ieder in een geoliede machine zijn eigen ding doet. Nee, het doel is één lichaam, bijeengehouden door banden – sterke relatiebanden die de lichaamsdelen aan elkaar verbinden – die het lichaam opbouwen zodat het kan groeien in liefde. Het is essentieel dat ieder deel van het lichaam daarin zijn werk doet.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij verder leidt. Ik proclameer dat het Gods doel is om Zijn volk toe te rusten voor werken van dienstbaarheid en groei naar volwassenheid, en dat ieder deel van het lichaam daarin zijn taak doet. Ik zal naar volwassenheid streven. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.