Shop Doneer

Opgebouwd

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal streven naar volwassenheid
Voor onze groei naar geestelijke volwassenheid heeft God voorzien in een speciaal instrument: de vijfvoudige bediening. Paulus beschrijft dit in Efeze 4:11:
En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten en anderen als herders en leraars.
Hier worden vijf kernbedieningen genoemd: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. In het volgende vers staat het doel daarvan:
om de heiligen toe te rusten tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van. (vers 12,13)
Deze tekst noemt twee belangrijke doelen. Ten eerste, ons toerusten voor het werk van de bediening. We kunnen het werk waartoe wij geroepen zijn niet zomaar doen; daar is voorbereiding en training voor nodig. Daar is de vijfvoudige bediening voor bedoeld.
Het tweede doel is het lichaam van Christus op te bouwen. Deze bedieningen zijn binnen het lichaam van Christus geplaatst om ons één van geloof te maken en ons te leiden tot volwassenheid. Jezus Christus, als Hoofd van dit lichaam, heeft voorzien in deze bedieningen, en ik geloof dat Gods volk zonder deze bedieningen nooit kan groeien tot volwassenheid,. Paulus gaat verder:
Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die steun geeft, overeenkomstig de eigen maat waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. (vers 16)
Het uiteindelijke doel is niet dat er een groot aantal afzonderlijke, geïsoleerde gelovigen zijn, waarbij ieder in een geoliede machine zijn eigen ding doet. Nee, het doel is één lichaam, bijeengehouden door banden - sterke relatiebanden die de lichaamsdelen aan elkaar verbinden - die het lichaam opbouwen zodat het kan groeien in liefde. Het is essentieel dat ieder deel van het lichaam daarin zijn werk doet.

Dank U Heer, dat U mij verder leidt. Ik proclameer dat het Gods doel is om zijn volk toe te rusten voor werken van dienstbaarheid en groei naar volwassenheid, en dat ieder deel van het lichaam daarin zijn taak doet. Ik zal naar volwassenheid streven. Amen.