Shop Doneer

Opstandingsleven

Leestijd: 1 min.
In Leviticus 17:11 staat: Het leven van het vlees is in het bloed. Toen Jezus Zijn bloed voor ons uitgoot, goot Hij feitelijk Zijn leven uit. Zoals ik het begrijp, werd het leven van God zelf op dat moment uitgegoten in het universum. Niemand kan werkelijk de volle betekenis en diepte hiervan begrijpen.
Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken op de laatste dag (Johannes 6:53,54).Onthoud goed dat onze verlossing niet compleet is tot de dag van de opstanding. In Filippenzen 3:11,12 schrijft Paulus:...om op enigerlei wijze te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.
Sommige mensen hebben het idee dat hun lichaam niet zo belangrijk is. Zoals we al eerder zagen, denkt God daar heel anders over - ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. We zijn ontzagwekkend en wonderlijk gemaakt (Psalm 139:14).God zal onze lichamen niet laten blijven in een vervallen staat. Nee, Hij zal ons lichaam doen opstaan met de heerlijkheid die Jezus ook heeft. Verlossing is de volmaakte uitwerking van Jezus' offer, die straks zijn hoogtepunt bereikt in de opstanding uit de doden.

Dank U Heer, voor het bloed van het Lam. Leer mij begrijpen hoe waardevol en eeuwig het leven is dat U uitgoot, ook voor mij. Net als Paulus jaag ik ernaar om de opstanding uit de doden te grijpen. Ik overwin satan door het bloed van het Lam en het woord van mijn getuigenis, en vanwege de waarheid over de opstanding, heb ik mijn leven niet lief tot in de dood. Amen.