Shop Doneer

Oud én jong overwinnen de boze door Gods Woord

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 40

Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.
(1 Johannes 2:14b)

Oud én jong overwinnen de boze door Gods Woord
De eerste christenen uit de apostolische tijd waren vaak eenvoudige, ongeletterde mensen. Maar toch volgden zij zeer zeker het voorbeeld van hun Heer, doordat zij Gods Woord leerden kennen en gebruiken als een aanvalswapen in de geweldige geestelijke strijd die tegen hen ontbrandde. Dit deden zij juist doordat ze hun geloof in Christus in praktijk brachten. Johannes schreef zijn eerste brief op vergevorderde leeftijd aan de jonge mannen die als christenen onder zijn onderwijs waren opgegroeid. In 1 Johannes 2:14 zegt hij:
Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Johannes merkt hier drie dingen op over deze jonge mannen:
a) ze zijn sterk
b) het Woord van God blijft in hen
c) zij hebben de boze overwonnen (dat is satan)
De tweede opmerking hier staat in verband met de eerste en de derde doelt op het gevolg. De reden dat deze jonge mannen sterk waren en satan konden overwinnen, was dat Gods Woord in hen bleef. Het was Gods Woord in hen dat hen geestelijke kracht gaf.
Wat we onszelf moeten afvragen is: van hoeveel van de jonge christenen in onze kerken vandaag kunnen we zeggen dat zij sterk zijn en de duivel hebben overwonnen? Als we tegenwoordig niet veel jonge christenen zien bij wie deze soort geestelijke kracht en overwinning over de duivel zichtbaar is, dan is de reden daarvan niet ver te zoeken: er ontbreekt precies datgene wat deze uitwerking moet bewerkstelligen; de enige bron van deze kracht en overwinning is een gedegen, duurzame kennis van Gods Woord. Jonge christenen die niet grondig onderwezen worden in Gods Woord, kunnen nooit echt sterk zijn en overwinnen in de kracht van de Geest.
We lopen tegenwoordig groot gevaar de mogelijkheden van het geestelijk leven van jonge mensen te onderschatten en ze te kinderlijk behandelen. Er is zelfs een tendens om bij jonge mensen vandaag de indruk te wekken dat God voor hen een speciaal soort christendom heeft gemaakt, met minder eisen en lagere normen dan voor volwassenen. In dit verband maakte Salomo een heel toepasselijke opmerking in Prediker 11:10: Want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid. (NBG)
Kindertijd en jeugd zijn slechts voorbijgaande, uiterlijke verschijnselen, die op geen enkele manier iets veranderen aan de duurzame geestelijke realiteiten die voor iedereen gelijk zijn. Een voorbeeld was de dochter van William Booth, Catherine Booth-Clibborn. Zij sprak een soortgelijke gedachte uit, toen ze zei: ‘Er is geen sekse in de ziel.’ De diepe, duurzame geestelijke realiteiten waarop het christendom is gegrondvest, worden niet beïnvloed door verschillen in leeftijd of sekse. Het christendom is gegrondvest op kwaliteiten en ervaringen van de ziel, zoals: bekering, geloof, gehoorzaamheid, zelfopoffering, toewijding. Al deze ervaringen en kwaliteiten zijn voor man of vrouw, jongen of meisje, allemaal gelijk.

Hemelse Vader, dank U dat ook ik vandaag een voorbeeld mag zijn voor (andere) jonge mensen, zodat zij kijkend naar mijn leven enthousiast worden om volop te functioneren in de kracht van Uw Heilige Geest. Ik verlang naar het geestelijke leger van jonge mensen dat U in deze tijd wilt oproepen Heer. Amen.