Shop Doneer

Oudtestamentische voorbeelden

Leestijd: 3 min.

Het oudtestamentische verhaal van Israëls bevrijding uit Egypte bevat prachtige voorafschaduwingen van alle dingen die we de afgelopen dagen hebben geleerd. Paulus herinnert de Joodse gelovigen hier aan in 1 Korinthiërs 10:1-2:

...dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee...

Ten eerste, toen ze nog in Egypte waren, werden de Israëlieten gered van Gods oordeel door het bloed van het Paaslam. In de hele Bijbel is dit offerlam het beeld van Jezus, het Lam Gods, wiens vergoten bloed aan het kruis zondaars redt van Gods oordeel over hun zonden.

Daarna werden de Israëlieten gered uit Egypte, door wat Paulus beschrijft als een dubbele doop. De doop in de wolk die over hen kwam is een typering van de doop in de Heilige Geest. De doortocht van de Israëlieten door het water van de Rode Zee, dat op een bovennatuurlijke manier voor hen uiteen week, is het beeld van de doop door onderdompeling in water. Deze dubbele doop scheidde de Israëlieten definitief en op een radicale manier van Egypte - dat het beeld is van onze wereld in haar gevallen staat. De doop in de wolk is beschreven in Exodus 14:19-20:

Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht.

In deze bovennatuurlijke wolk kwam de Heer zelf naar beneden om Zijn volk te beschermen. Dat had een dubbel effect. Voor de Egyptenaren was de wolk donker en beangstigend, maar voor de Israëlieten bracht zij licht in de duisternis. De hele nacht hield de wolk de Egyptenaren tegen, zodat zij niet bij de Israëlieten konden komen. In de wolk kwam de Engel des Heren dichtbij om Zijn volk te beschermen. Jezus kondigde al aan dat Hij door de Heilige Geest zou terugkomen om blijvend bij Zijn discipelen te zijn. De wolk is dus een levendige vooraankondiging van de belofte die Jezus deed aan Zijn discipelen in Johannes 14:16-18:

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid... Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.

De beschrijving van Israëls uittocht uit Egypte geeft aan dat de Engel van God in de wolkkolom was die het Israëlitische kamp scheidde van de Egyptenaren. Op dezelfde manier komt de Here Jezus door de Heilige Geest terug bij de gelovigen, om blijvend woning bij hen te maken. Zo biedt Hij bescherming en troost in tijden van verdrukking. Door deze dubbele doop begon Gods volk aan een levenslange reis die hen uiteindelijk zou brengen naar de erfenis die God voor hen had voorbereid.

Gebed van de dag

Heer Jezus, ik heb dorst en wil drinken van het levende water van Uw Geest! Laat die stromen van levend water uit mijn binnenste vloeien Heer, zodat ik drink en overstroom van Uw Heilige Geest! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.