Shop Doneer

Overdenk je weg

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 95

Overdenk je weg
Ik heb mijn wegen overdacht, en mijn voeten gekeerd naar Uw getuigenissen. Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld Uw geboden in acht te nemen. (Psalm 119:59-60)Het is belangrijk om nu en dan in de drukte van ons leven even stil te staan, en zoals het in bovenstaande tekst wordt genoemd, ‘je wegen te overdenken’. De vroegere profeten riepen Gods volk vaak op om na te denken over hun wegen, en wij moeten hetzelfde doen.Van tijd tot tijd moeten we even pauzeren en ons afvragen: wat houdt mij bezig? Hoe gaat het met mij? Heb ik succes? Ben ik tevreden over wat ik doe, of doe ik allerlei dingen die niet veel te betekenen hebben en die me geen echte voldoening geven? Raak ik misschien steeds opnieuw gefrustreerd en teleurgesteld?En als we dan stilstaan en onze wegen overdenken, dan kunnen we tot dezelfde beslissing komen als die de psalmist hier formuleert: ‘Ik heb mijn wegen overdacht, en mijn voeten gekeerd naar Uw getuigenissen’. De psalmist kwam tot het besef dat zijn weg niet Gods weg was, dat zijn weg niet goed voor hem was… Daarom besloot hij zijn weg te verlaten en (opnieuw) de weg van God te gaan.De psalmist ‘keerde zijn voeten naar Gods getuigenissen’. Daarmee zei hij tevens: ‘Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld om Uw geboden in acht te nemen’.Als we stil blijven staan om onze wegen te overdenken, dan kan het gebeuren dat we inzien hoe dwaas en onverstandig we bezig zijn geweest... Dan krijgen dan een sterk verlangen onze eigen weg los te laten en de weg van God te gaan. Het is goed om te zeggen: ik zal mij haasten en niet aarzelen Uw geboden in acht te nemen. Ik zal mijn voeten keren naar Uw getuigenissen.

Hemelse Vader, Uw getuigenissen over mijn leven zijn altijd goed en vol van Uw rechtvaardige doelen voor mijn leven. Als ik naar Uw getuigenissen wandel, dan zal mijn leven een afstraling en getuigenis zijn van Uw heerlijkheid. Dank U voor Uw versterking daarvoor, elke dag. Amen.