Shop Doneer

Overgave aan de Vader...

Leestijd: 2 min.
Gisteren zagen we: Nadat we nee hebben gezegd tegen onze egoïstische - of op zijn best egocentrische - ziel die woont in ieder van ons, moeten we leren om dagelijks ons kruis op te nemen. Wat betekent dat? Ons kruis opnemen betekent dat we onze wil overgeven; onze claim op ons eigen leven geven we op en dragen we over aan Gods wil.
Jezus, ons grote voorbeeld in alles, kwam op dit punt van overgave in de hof van Gethsémane. Hij nam Zijn fysieke, houten kruis niet op voordat Hij Zijn eigen wil had overgegeven aan de Vader. In Mattheüs 26:39 zegt Jezus: ,,Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.'' Hij zegt dit tot drie keer toe (in de verzen 39, 42 en 44), net zo lang tot er niets anders meer in Zijn gedachten was, dan alleen de wil van de Vader te doen, ten koste van Zijn eigen wil.
Ons kruis opnemen betekent dat wij hetzelfde doen als Jezus. Het betekent dat we net als Hij zeggen: ,,Heer, niet zoals ik het wil, maar zoals U het wilt." Jezus wist dat Hij ging sterven aan het kruis. Niemand legde Hem het kruis op. Zelf zei Hij daar het volgende over in het Evangelie van Johannes:
Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw op te nemen. Johannes 10:17-18
Ons kruis opnemen betekent dat we onszelf vrijwillig aan God overgeven. De opdracht is, net zoals in het leven van Jezus, helder: In Gethsémane bad Hij tot God: ...doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede (Lukas 22:42). Jezus negeerde Zichzelf. Toen, op Golgotha, aan het kruis, legde Hij Zijn leven neer. Jezus vestigde daarmee een patroon dat al Zijn volgelingen moeten volgen. Ze moeten zichzelf verloochenen en Hem volgen.
Jezus' volgelingen moeten bereid zijn te sterven waar en wanneer God het einde van hun aardse leven heeft bepaald. Zolang wij nog blijven vasthouden aan ons eigen leven - dat voor ons zo waardevol en spannend lijkt - zullen we niet in staat zijn het leven te vinden dat God voor ons heeft gepland. Maar als we eerst ons eigen leven verliezen - als we het neerleggen - dan zullen we een ander leven ontdekken dat God dan voor ons in petto heeft. Het is een leven dat volmaakt in lijn is met Zijn wil voor ons, een leven voorbij het kruis - een leven dat is neergelegd, opgegeven. Of liever: overgegeven aan Gods wil! Dat is de rijkdom en de genade die 'leven voorbij het kruis' betekent; dat we niet langer leven voor onszelf, maar helemaal voor Hem die voor ons gestorven is en opgewekt! (zie 2 Kor. 5:15)

Dank U wel, Heer Jezus, dat U werkelijk alles gegeven hebt om mij de genade te geven van een leven in geestelijke overvloed, namelijk een leven in Uw wil. Dank U dat ik niet meer voor mijzelf leef, maar dat U voortdurend in mij werkt en groeit, zodat mijn leven Uw kracht voortbrengt. Amen.