Shop Doneer

Overgave aan Gods werk in ons

Leestijd: 2 min.
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeze 2:10)

Het belangrijkste kenmerk van het beeld van Gods volk als Zijn maaksel, Zijn meesterwerk – het poiema – is dat het de demonstratie is van Gods creatieve genialiteit. Vanaf het allereerste begin is God de creatieve Schepper geweest en vandaag is Hij nog steeds scheppend bezig. Hij schiep de hemellichamen, de sterren, de zeeën, de bergen, de dieren en de bloemen. En toen Hij dat alles had afgerond, zei Hij: 'Mijn grootste kunstwerk moet nog komen.' Wij zijn dat kunstwerk – de ultieme openbaring van Gods creatieve meesterschap! Efeze 3:10 zegt dat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden (Efeze 3:10).

Overgave

Wat van ons als leden van Zijn poiema wordt verwacht, kan worden samengevat in één woord: overgave. Als wij een woord zijn in een gedicht, dan nemen we simpelweg onze plaats in. Als we een stuk klei zijn in de hand van de Pottenbakker, dan laten we ons simpelweg door Hem vormen. Als we deel zijn van een stuk marmer, dan laten we Hem wegbeitelen wat nodig is. We gaan niet met Hem in discussie of Hem vertellen hoe Hij Zijn werk moet doen. We vragen niet: ‘God, weet U zeker wat U met me aan het doen bent?’ De sleutel is overgave. Als we ons gewillig volledig overgeven in Zijn handen, dan zal Hij ons vormen tot een prachtig kunstwerk.

Maar nu, HEERE, U bent onze Vader!
wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker:
wij zijn allen het werk van Uw handen. (Jesaja 64:8)

Als we onszelf eenmaal in Gods handen hebben gelegd, is het aan Hem om van ons te maken wat Hij wil. Wat vraagt het van ons ten opzichte van elkaar, om te beantwoorden aan dit beeld van Gods creatieve meesterwerk? Onze verantwoordelijkheid bestaat uit het samensmelten met anderen, om zo een harmonieuze compositie te vormen. Andere toepasselijke woorden zijn ‘samenhang’ en ‘mengsel’. Wat we individueel zijn, is niet het meest belangrijk. Datgene wat we sámen worden is het uiteindelijke doel. Om dat te bereiken, moeten we bereidheid tonen om onze individuele identiteit op te geven om samen een groter geheel te bereiken.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat ik mag zijn als klei in de handen van de pottenbakker! Kneed en vorm mij tot het beeld – het kunstwerk – dat U voor ogen had toen U mij vormde in de schoot van mijn moeder! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.