Shop Doneer

Overschaduwd door een meereizende Trooster...

Leestijd: 2 min.
Hij spreidde een wolk uit om hen te bedekken
en gaf vuur om de nacht te verlichten.
(Psalm 105: 39)
Hier wordt beschreven hoe de Heer zijn volk Israël leidde en beschermde tijdens hun reis van veertig jaar door de woestijn. Overdag breidde Hij een wolk uit om hen te bedekken. 's Nachts gaf Hij hen vuur, dat zorgde voor licht en warmte.
In de Tweede Wereldoorlog heb ik als soldaat ooit zeven dagen en nachten door diezelfde Sinaï-woestijn getrokken. Toen realiseerde ik me hoe bijzonder Gods genadige voorziening in dit verhaal eigenlijk was. De woestijn is overdag namelijk zeer heet, maar 's nachts wordt het extreem koud en donker. Overdag was de wolk dus een schild dat de mensen beschermde tegen de hitte van de zonnestralen. Maar 's nachts werd het een vuur, dat hen het licht en de warmte gaf die ze nodig hadden. Zo leidde God zijn volk veertig jaren lang door de woestijn heen.
De wolk die Israël zo helder leidde, is voor christenen een voorafschaduwing van de plaats en de rol van de Heilige Geest in ons leven. Paulus zegt in Romeinen 8:14
: Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
Dus zoals God Israël met de wolk en de vuurkolom leidde door de woestijn heen, zo leidt Hij ons vandaag de dag door zijn Heilige Geest door de woestijn van deze wereld heen. De Heilige Geest is vandaag voor ons wat de wolk en de vuurkolom destijds waren voor Israël.
Ten tijde van hitte (druk, moeite, inspanning die energie vergt) overschaduwt Hij ons met de ontspannende aanwezigheid van Zijn Heilige Geest. In duistere, donkere tijden geeft Hij ons licht en zicht op de toekomst, zodat we weten in welke richting we moeten gaan en welke stappen we mogen zetten. Als het koud en donker wordt rondom ons, dan geeft Hij ons bovennatuurlijke warmte.
In alle situaties en omstandigheden wordt onze moeite en onze omgeving verzacht en getemperd door de aanwezigheid van de Heilige Geest Die ons richting geeft en ons hart weer verwarmt. Dit alles wordt samengevat in de geweldige benaming die Jezus gebruikte toen Hij aan zijn discipelen de Heilige Geest beloofde: Trooster.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, geef dat ik voortdurend door uw Heilige Geest wordt geleid, en verwarmd in de perioden dat de duisternis mij bevangt. Dank U wel Heer, voor de geweldige voorziening van een meereizende helper en trooster, door de woestijn van dit leven. Er is geen veiliger plaats dan onder U bescherming! Amen.