Shop Doneer

Overvloedige voorziening door het Kruis

Leestijd: 3 min.

Al een heel jaar had ik doorgebracht in diverse militaire ziekenhuizen in Egypte, met een ziekte waarvoor de doctoren geen effectieve behandeling hadden. Ik bevond me in wat John Bunyan in zijn bekende boek De Christenreis beschrijft als het 'Moeras van vertwijfeling' - de donkere, eenzame vallei der wanhoop. Ik zag geen uitweg. Toen kreeg ik onverwacht bezoek van een opmerkelijk gezelschap: een vrouwelijke brigadier van het Leger des Heils die de zeventig reeds gepasseerd was, een militair uit Nieuw Zeeland, en een jonge vrouw uit de Amerikaanse staat Oklahoma. De verpleegster gaf mij toestemming om met hen mee te gaan naar hun auto op de parkeerplaats. Toen we met elkaar baden in de auto, manifesteerde Gods bovennatuurlijke aanwezigheid zich op een indrukwekkende manier. De auto stond stil en de motor liep niet, maar door de kracht van God begon de hele auto te schudden, inclusief de vier mensen die erin zaten. Tijdens het schudden sprak de Heer door de mond van de jonge vrouw uit Oklahoma. Nadat Hij had verklaard dat Hij de Almachtige God is, gaf Hij de volgende instructie: ,,Bedenk het werk van Golgotha; een volmaakt werk, volmaakt in ieder opzicht, perfect in elk aspect.''

Vervolgens verliet ik de auto net zo ziek als toen ik was ingestapt. Maar ik besefte dat God me gewezen had naar de bron waar ik Zijn totale voorziening kon gaan ontvangen: het werk van Golgotha. Ik begreep dat hiermee het offer van Jezus aan het kruis werd bedoeld. Terwijl ik hierover bleef nadenken en wandelde in de richting die de Heer me door dit profetische woord had gegeven, ontving ik volkomen en blijvende genezing.

Toch was dit nog maar het eerste deel van de zegeningen die ik ontving. Vanaf dat moment ben ik nu al meer dan zestig jaar lang de aanwijzing blijven volgen die de Heer me op die ene dag gegeven heeft, in die auto die schudde door Gods bovennatuurlijke kracht: Overdenk het werk van Golgotha. Ik ontdekte dat God mijn voeten had gezet op het pad dat voert naar de 'onnaspeurlijke rijkdom van Christus',

en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. (Efeziërs 3:8-9)

In de studie die we de komende maanden gaan behandelen, word je stap voor stap meegenomen om het geheimenis te gaan begrijpen, hoe God door het offer van Jezus wonderbaarlijk en overvloedig voorzien heeft in iedere nood die ooit kan voorkomen in het leven van de mens. De kern van mijn ontdekking was: aan het kruis vond een omwisseling plaats die door God bewust in gang is gezet. Het was een transactie, waarbij Jezus met Zijn bloed betaalde, om alle negatieve gevolgen van onze zondigheid op Hem te doen neerkomen, zodat in ruil daarvoor al het goede beschikbaar kwam voor ons.

Ga mee op een geweldige ontdekkingsreis!

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor de enorme prijs die U betaalde, waardoor alle Goddelijke voorziening beschikbaar is gekomen, ook voor mij! Ik wil dat geheim dieper dan ooit leren kennen, om die schat vervolgens weer door te geven aan anderen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.