Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Overwin de aanklager!

Leestijd: 1 min.
Openbaring 12:10-11 schetst de strijd aan het einde der tijden, tussen de mensen van God en het koninkrijk van satan:

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen...

Wat een ongelooflijke beschrijving van gebeurtenissen, die volgens mij nog in de toekomst liggen. Een beeld van voortdurende beschuldiging voor de troon van God. Satan klaagt ons voortdurend aan voor Gods troon en probeert te bewijzen dat we schuldig zijn. Hoe overwinnen we onze aanklager?

..en zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

Als wij persoonlijk getuigen wat Gods woord zegt dat het bloed van Jezus voor ons doet en wat God heeft gedaan, dan heeft satan daarop geen weerwoord.

De omwisseling belijden

Zoals een tijdje geleden al is beschreven, is een van de meest eenvoudige en praktische manieren om Gods voorziening toe te passen, Hem ervoor te danken en het te belijden met je mond. Er zit kracht in onze woorden, daarom moeten we datgene wat we belijden, in lijn brengen met de waarheid van Gods Woord. Claim - als afsluiting van dit thema - deze omwisseling nog eens helder en duidelijk, en om het nooit meer te vergeten, door het mondeling te belijden: Jezus werd tot zonde gemaakt met mijn zondigheid, zodat ik rechtvaardig kon worden gemaakt met zijn rechtvaardigheid.

Dank U Jezus, dat U mij rechtvaardig hebt gemaakt met Uw eigen rechtvaardigheid! Leer mij Heer, om aanspraak te maken op de overweldigende kracht van Uw bloed en deze in geloof toe te passen door het woord van mijn getuigenis in mijn eigen leven en in dat van anderen. Amen.