Shop Doneer

Papa vader

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! (Romeinen 8:15)
Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen (adoptie) ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader!(Romeinen 8:14,15)
'Abba' is een Aramees of Hebreeuws woord dat letterlijk 'papa' betekent. In Israël noemen kleine kinderen hun vader 'abba'. En omdat we de Geest van adoptie hebben ontvangen, hebben we het recht om God 'abba' te noemen. Papa.
In dit stuk leert Paulus ons dat we twee opties hebben. We kunnen door de Geest van God geleid worden, of we kunnen (opnieuw) onder de geest van slavernij leven. De geest van slavernij maakt ons bang voor straf; de Geest van adoptie leidt ons als kinderen van God.
Het Griekse woord dat hier is vertaald met 'zoon' doelt op een volwassen zoon. Als je net bent wedergeboren door Gods Geest, ben je nog een baby of een kind. Maar als je wordt geleid door de Heilige Geest, dan word je een volwassen zoon of dochter van God. De weg naar volwassenheid is je te laten leiden door de Heilige Geest, en niet langer gebonden te zijn aan een geest van slavernij. Zoals Paulus in Galaten 5:18 schreef:
Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
Om een volwassen zoon of dochter van God te worden, moet je dus door de Heilige Geest geleid worden. Maar denk erom: als je door de Geest geleid wordt, dan ben je niet onder de wet. Dat is onze vrijheid - geen vrijheid om te zondigen, maar een vrijheid om lief te hebben. Onze motivatie om een dienaar van Jezus te zijn is liefde, de sterkste motiverende kracht ter wereld. Liefde werkt beter dan angst. Liefde is wat God ons wil geven. Dat is wat ons tot volwassen zonen of dochters maakt. Dat is het resultaat als we bevrijd zijn van de wet.

Dank U Vader dat ik uw kind ben. Ik proclameer dat ik niet langer onder een geest van slavernij hoef te leven. Ik heb de Geest van adoptie ontvangen, de Geest van het zoonschap, waardoor ik roep: Abba Vader! Amen.