Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Paulus worstelde tegen het vlees

Leestijd: 2 min.

Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. (Romeinen 8:7-8)

Je ziet dat de natuur van het vlees recht tegenover de wil en de weg van God staat. Degenen die zich door hun vleselijke natuur laten leiden, kunnen God absoluut niet behagen. Je kunt het nog zo hard proberen, je kunt zo religieus zijn als je wilt, maar het lukt je niet. In Galaten 5:17 brengt Paulus diezelfde gedachte opnieuw naar voren:

Want het vlees begeert tegen de Geest (hoofdletter G, de Geest van God) en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkaar (jouw natuurlijke, vleselijke verlangens zijn tegengesteld aan de weg en de wil van God), zodat u niet doet wat u zou willen.

Misschien is dit voor sommigen van jullie een openbaring. Misschien heb je allerlei goede bedoelingen gehad en ben je heel toegewijd. Je bent in de gemeente naar voren gegaan, je hebt een gebed gebeden en toen gezegd: ‘Dat is het!’ Maar dan, ongeveer een maand later zeg je: ‘Hoe is het mogelijk dat ik zover van God kon afdwalen, zover van wat ik wilde zijn en doen?’ Het antwoord luidt: het vlees gaat in tegen de Geest. Er zit een vijand van God in jou en met die vijand moet worden afgerekend.

Het is bemoedigend te lezen dat zelfs Paulus dit probleem kende. Het is niet een probleem waar maar enkele mensen last van hebben. In Romeinen 7 lezen we Paulus’ persoonlijke worsteling tegen het vlees. Mijn ervaring is dat de meest toegewijde christenen en degenen die God het meest wil gebruiken, degenen zijn met de grootste strijd. Pinkstermensen (en ik ben zelf al 48 jaar een pinksterman) hebben te vaak een houding van: ik ben behouden, gedoopt in water, gedoopt in de Geest, ik spreek in tongen en heb geen problemen meer. Was het maar waar… Veel mensen weten dat het zo niet werkt. De oorzaak daarvan is het vlees. Het vlees is een vijand. Wat zegt Paulus in Romeinen 7:15 over zijn eigen ervaring?

Wat ik namelijk tot stand breng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik.

Deze ervaring kennen we allemaal. Niemand kan met de vinger naar een ander wijzen en zeggen: ‘Dat gaat over jou!’ Deze tekst is voor iedereen als een spiegel. Paulus wijst de oorzaak aan: onze vleselijke natuur. Die is niet onderworpen aan Gods wet en kan dat ook niet. Ik zou zelfs willen zeggen dat religie zich verzet tegen redding. Religie is een systeem dat probeert het vlees ten goede te veranderen. Het maakt het vlees religieus, maar het stelt het niet in staat God te behagen.


Gebed van de dag

Vader, wilt U mij helpen om mijn vlees – de eeuwige tegenstander van uw Geest – steeds opnieuw het zwijgen op te leggen als ik in uitdagende situaties terechtkom, of wanneer de wereld om me heen niet achter U aan gaat. Ik wil dat mijn hele leven U eer brengt Vader! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

AUSTRALIË

Bid om een toename van supporters voor de wereldwijde missie van DPM: ‘Bereik de onbereikten en onderwijs hen die geen onderwijs hebben ontvangen’.