sluit
Shop Doneer

Persoonlijke ontmoeting met God

Leestijd: 2 min.
O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn vlees verlangt naar U
in een land, dor en mat, zonder water.
Want ik heb U in het heiligdom aanschouwd;
daar zag ik uw sterkte en uw eer!
Wanneer ik op mijn bed aan U denk,
over U nadenk in nachtelijke uren
(Psalm 63: 2 - 3, 7)
Het is zó belangrijk om - zoals David hier beschrijft - je eigen, persoonlijke openbaring te hebben van God - om niet alleen maar af te gaan op wat anderen je hebben verteld, op een boek dat je hebt gelezen, of op iets wat je in de kerk hebt gehoord! Al die dingen kunnen waardevol en prachtig zijn, maar het is niet voldoende. Er moet in je leven een moment komen dat je God zelf ervaart, een moment dat je Hem 'uit de eerste hand' leert kennen.
Als God zich op die manier aan jou openbaart, dan zal niets minder dan God zelf ooit nog voldoende voor je zijn.
Toen hij deze psalm schreef, had David zo'n heel persoonlijke, intieme openbaring van God gehad. Hij zegt namelijk tegen God: ...ik heb U in het heiligdom aanschouwd; daar zag ik uw sterkte en uw eer! En nu ben ik in een droog en dorstig land, maar mijn ziel dorst nog meer naar U dan naar water. Ook 's avonds, in bed, denk ik over U na en overpeins ik wie U bent...
U vult mijn hart, mijn gedachten, mijn verbeelding, mijn verlangen. De hele dag ben ik met U, mijn God, bezig. Er bestaat geen andere bron die mijn smachten en verlangen volledig kan stillen. Mijn ziel vindt op geen enkele andere wijze rust. Ik heb U op een zodanige wijze gezien en gekend dat het mij niet meer loslaat. Het heeft voor altijd de koers van mijn leven bepaald.
Vraag je je misschien af of zo'n diepe ervaring vandaag ook nog steeds mogelijk is? Uit persoonlijke ervaring kan ik dat getuigen! In1941, middenin de nacht in een barak van het Britse leger, beleefde ik zo'n moment en ontmoette ik God, geopenbaard in Jezus Christus. Die ontmoeting bracht een totale, blijvende ommekeer teweeg in mijn leven. Vandaag, meer dan zestig jaar later, heb ik dezelfde diepe dorst in mijn ziel die David hier beschrijft, een dorst die niemand minder dan alleen God zelf kan lessen.

Mijn antwoord in geloof:
O God, dank U wel dat het voor ons, mensen, mogelijk is om U heel persoonlijk, intiem te kennen. U persoonlijk te kennen, heeft voor altijd de koers van mijn leven bepaald. Vul mijn hele wezen met de openbaring van Uzelf! Amen.