Shop Doneer

Persoonlijke vrede met God

Leestijd: 2 min.

Gisteren besloten we met een bijbeltekst die ons vertelde dat we leven in vrede met God, die alleen komt door de Here Jezus Christus. In Kolossenzen 1:19-20 lezen we:

In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Vrede wordt uitsluitend bereikt als er een offer wordt gebracht. Het offer dat uiteindelijk voor eeuwige vrede zorgde tussen God en de mens was het offer van de Heer Jezus aan het kruis en zijn bloed dat vloeide. Door Hem hebben wij vrede met God.

De andere kant van deze waarheid vinden we in Jesaja 57:20-21:

Maar de goddelozen blijven onrustig als de zee, die nooit rust kent; haar golven woelen vuil en modder op. Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt mijn God.

Er is dus een zeer duidelijke scheidslijn, degenen die zijn verzoend met God door Jezus Christus ontvangen zijn gerechtigheid; zij weten wat het is om vrede te hebben met God. Maar over de goddelozen zegt God: „Er is geen vrede…” Zonde laat ons nooit met rust en brengt ook nooit rust. Zelfs als er niets mis is met onze uiterlijke omstandigheden, dan toch is er iets in ons hart dat nooit rust zal vinden zolang de zonde heerst in ons hart.

Gebed van de dag

Heer, opnieuw bidden we voor die vele mensen in de wereld om ons heen, die Uw vrede niet kennen. Ze leven opgejaagd en innerlijk in onrust, omdat ze niet weten dat hun diepste verlangen is verzoend te zijn met U. Werk door Uw Geest Heer, in hen en door ons heen, om de vrede van God aan hen te brengen – rechtvaardigheid in U door Jezus Christus. Amen!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.