sluit
Shop Doneer

Persoonlijke vrede met God

Leestijd: 2 min.
Gisteren besloten we met een Bijbeltekst die ons vertelde dat we leven in vrede met God, die alleen komt door de Here Jezus Christus. In Kolossenzen 1:19-20 lezen we:
In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
Vrede wordt uitsluitend bereikt als er een offer wordt gebracht. Het offer dat uiteindelijk voor eeuwige vrede zorgde tussen God en de mens was het offer van de Heer Jezus aan het kruis en zijn bloed dat vloeide. Door Hem hebben wij vrede met God. Ik heb wel eens gezegd dat we nauwelijks kunnen bevatten en nooit mogen onderschatten hoe groot de kracht is van Jezus' bloed. Laten we een moment pauzeren om ons diep te doordringen van enkele Bijbelse waarheden over de kracht van Zijn bloed:
Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven, en wordt ik voortdurend gereinigd van alle zonde. (zie 1 Joh. 1:7)
Door het bloed van Jezus ben ik tot een rechtvaardige gemaakt, alsof ik nooit gezondigd heb. Door het bloed van Jezus ben ik heilig gemaakt, apart gezet voor God. (zie Rom. 5:9 en Heb. 13:12)
Door het bloed van Jezus heb ik vrede met God en heb ik vrijmoedigheid om in Zijn aanwezigheid te komen. (Heb. 10:19)
De andere kant van deze waarheid vinden we in Jesaja 57:20-21:
Maar de goddelozen blijven onrustig als de zee, die nooit rust kent; haar golven woelen vuil en modder op. Goddelozen zullen geen vrede kennen - zegt mijn God.
Er is dus een zeer duidelijke scheidslijn, degenen die zijn verzoend met God door Jezus Christus ontvangen zijn gerechtigheid; zij weten wat het is om vrede te hebben met God. Maar over de goddelozen zegt God: ''Er is geen vrede..." Zonde laat ons nooit met rust en brengt ook nooit rust. Zelfs als er niets mis is met onze uiterlijke omstandigheden, dan toch is er iets in ons hart dat nooit rust zal vinden zolang de zonde heerst in ons hart.

Heer, dank U wel voor bovennatuurlijke vrede met U door het bloed van Jezus. Opnieuw bidden we voor die vele mensen in de wereld om ons heen, die Uw vrede niet kennen. Ze leven opgejaagd en innerlijk in onrust, omdat ze niet weten dat hun diepste verlangen is verzoend te zijn met U. Werk door Uw Geest Heer, in hen en door ons heen, om de vrede van God aan hen te brengen - rechtvaardigheid in U door Jezus Christus. Amen!