Shop Doneer

Poort naar vrijheid

Leestijd: 3 min.

Vandaag kijken we naar de vierde Bijbelse waarheid over lofprijzing. We vinden die in Jesaja 61:3. Ook deze boodschap is een bijzondere bemoediging voor mensen die te maken hebben met verdriet, rouw of depressiviteit. In feite was het dit vers dat jaren geleden een rol speelde toen de Heer mij bevrijdde van een geest van depressiviteit.

.....om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. (NBV)

Andere vertalingen vertalen 'benauwde geest' met een kwijnende geest. Dat is precies waar God mij van bevrijdde - een benauwde, kwijnende geest. Als jij niet langer depressief wilt zijn en niet wilt dat satan je aanvalt met zijn duistere, neerslachtige voorspellingen en kwade gedachten, doe dan het lofgewaad aan. Hij zal beslist niet dicht bij je komen!

Vele jaren geleden, toen ik voorganger was in een kleine gemeente in West-Londen, waren daar twee Russisch-Joodse zusters die mijn eerste vrouw en mij vaak bezochten. Ze hadden in Rusland de Heer Jezus leren kennen en waren later door een wonder Rusland ontvlucht. Na hun aankomst werden ze vervuld met de Heilige Geest en ook al hoorden ze bij een baptistengemeente, als ze bij ons op de bidstond kwamen, waren ze luidruchtiger dan de meeste pinkstermensen uit onze gemeente. Zij wisten wat het was om de Heer te prijzen!

Nu, wij vieren hadden samen een heerlijke tijd van lofprijs voor de Heer, toen er werd aangebeld. Toen ik opendeed, stond er een vrouw die lid was van onze eigen gemeente. Ze had een man bij zich. "Dit is mijn man", zei ze. "Hij is zojuist uit de gevangenis ontslagen. Hij heeft een boze geest. Wilt u met hem bidden?" In die dagen bleef ik echter ver uit de buurt van boze geesten. Ze brachten me in verwarring. En op dat ogenblik had ik geen idee wat ik moest doen. Daarom zei ik: "Kom mee, we zijn aan het bidden". Dat was alles wat ik wist te bedenken. Dus we gingen naar boven en zetten ons gebed voort. Daarbij maakten we behoorlijk wat lawaai. Op een gegeven moment kwam de man naar me toe en zei: "Ik hou niet van al dat lawaai. Ik ga weg." Mijn antwoord werd door God geïnspireerd. "Luister", zei ik, "het is de duivel die niet van dat lawaai houdt, omdat wij Jezus prijzen en hij haat dat. U hebt twee keuzes. Als u nu weggaat, gaat de duivel met u mee. Als u hier blijft, vertrekt de duivel zonder u."

"O, dan blijf ik", zei hij. En ongeveer tien minuten later kwam hij weer naar me toe. "Hij is weg!", zei hij. "Ik voelde dat hij via mijn keel wegging". Ik ben dat nooit vergeten, want het laat zien hoe lofprijzing de duivel veel meer in verwarring brengt dan hij ons in de war kan brengen.

In Psalm 33:1 zegt de psalmist dat de lofprijs van de rechtvaardigen prachtig is (KJV). Lofprijzing is inderdaad een prachtig gewaad voor uw geest. Als u dus wordt aangevallen door depressieve, neerslachtige gedachten, of u bent humeurig of ongelukkig, doe dan het lofgewaad aan in plaats van die kwijnende geest ruimte te geven. Het zal voor u net zo werken als het voor mij heeft gedaan - en voor duizenden anderen.

Gebed van de dag

Heer, wilt U mij herinneren aan het lofgewaad dat ik mag aantrekken als ik word aangevallen door negatieve gedachten. Heerlijk Vader, dat U groter bent dan alle gedachten die mij soms kunnen overweldigen. Ik prijs Uw grootheid. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.