Shop Doneer

Prachtig gemaakt!

Leestijd: 2 min.

In het boek Job komen we een aantal verbluffende openbaringen tegen over ons lichaam. Er zijn veel overeenkomsten tussen de boeken Genesis en Job. Job 10:8-12 beschrijft een prachtige samenvatting van Gods scheppende werk in ons lichaam. In vers 8 lezen we:

Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt, een ingewikkelde eenheid. (letterlijk vertaald uit de New King James Vertaling (NKJV)

Net als in Genesis 2, waar het Hebreeuwse woord voor 'gevormd' de betekenis heeft van een vakkundig werk, dat met grote zorg is gemaakt. Zo benadrukt dus ook het boek Job de enorme vakkundigheid en zorg waarmee God de schepping van het menselijk lichaam ter hand heeft genomen.

Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt. Zij zijn beide om mij heen, en U verslindt mij. Denk er toch aan dat U mij als leem gemaakt hebt, en mij tot stof zult laten terugkeren. Hebt U mij niet als melk uitgegoten, en hebt U mij niet als kaas laten stremmen? Met huid en vlees hebt U mij bekleed; met beenderen en pezen hebt U mij samengeweven. (vers 8-11)

Wat een beeldende beschrijving! Bedenk eens hoe prachtig Job hier de relatie illustreert die er is tussen de verschillende delen van ons lichaam.

We lezen verder in vers 12:

U hebt mij leven en goedertierenheid geschonken, en Uw zorg heeft mijn geest bewaard.

Verderop in Job zien we een ander deel van het menselijk wezen, namelijk het geestelijke deel:

Voorwaar, het is de ​Geest van God​ in de sterveling, en de adem van de Almachtige, die hen verstandig maakt. (Job 32:8)

Deze woorden van Job zijn volmaakt in harmonie met de woorden uit Genesis. Het is de eenheid van de adem van God van boven, samen met de klei van beneden, die de mens maakt tot een volkomen menselijke persoonlijkheid. Als je dit op je in laat werken, moet toch elk gevoel van minderwaardigheid verdwijnen! God heeft je prachtig gemaakt.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U de voorziener bent voor mijn lichaam. Ik ben een verbinding van Uw hemelse adem met het klei van de aarde; ik ben wonderlijk gemaakt en onschatbaar waardevol. Dank U wel! Ik spreek uit dat mijn lichaam voor de Heer is en de Heer is voor mijn lichaam. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.