Shop Doneer

Praktische manieren om God lief te hebben (2)

Leestijd: 3 min.
Weekthema:
De zevende bouwsteen: Liefde (voor allen)
Vandaag vervolgen we met de rij van praktische manieren waarop we Gods liefde praktisch en ruimhartig uit kunnen delen.
5. Geef royaal en wees gastvrij.
Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. (Romeinen 12:13)
Ik zou dit vers zo willen vertalen: "Deel met je medegelovigen. Leg je toe op de gastvrijheid". Wist je dat gastvrijheid een bediening is? God heeft je misschien wel gezegend met die gave. Koester haar als een bediening en gebruik haar voor de glorie van God. Herinner je je wat Jezus aanraadde? Hij zei: "Nodig niet de rijken uit; nodig de armen, de blinden, de mensen die je niet terug kunnen betalen..." Waarom? De reden die Jezus opgeeft is heerlijk: omdat je terugbetaald zult worden bij de opstanding. Zie je, als je je beloning nu al krijgt, dan krijg je straks niets. Als je je beloning nu vooruitschuift, dan wacht ze je nog in de toekomende eeuw.
6. Zegen je vijanden in plaats van hen te vervloeken.
Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. (vers 14)
Hoe gemakkelijk vind je het om hen die jou vervolgen, te zegenen? In mijn boek 'Zegen of vloek, aan u de keus' heb ik dit onderwerp behandeld. In de loop van het schrijven van dat boek liet God niet toe dat ik het boek afmaakte, voordat ik gehoorzaam werd in het trouw vergeven en zegenen van mensen die me iets hadden aangedaan. Ik kan getuigen dat dit me naar een nieuw niveau heeft gebracht. Wat betreft de mensen die gemeen, onvriendelijk en liefdeloos tegen mij geweest waren zei ik: "Heer, ik vergeef hen. En nu ik hen vergeven heb, zegen ik hen in Uw Naam". Jij hebt ongetwijfeld ook wel een paar critici - mensen die iets tegen je hebben. Maar één van je grootste voorrechten als christen is om hen te zegenen. Zegenen is een goddelijke praktijk. Als ik nadenk over het onderwerp 'zegenen', moet ik denken aan de vrouw met de albasten kruik met heel kostbare nardusmirre als zalfolie. Die vrouw zalfde Jezus met heel dure zalfolie, met een waarde van ongeveer een jaarsalaris. En wat gebeurde er? De mensen hadden kritiek op haar. Toch moesten ze evengoed de geur van de zalfolie ruiken. Jij kunt degene zijn die parfum brengt in de levens van mensen. Ze kunnen je bekritiseren, maar toch ruiken ze de geur. Herinner je je wat Jezus zei over deze vrouw? Hij zei: "Laat haar met rust. Stop met je kritiek. Ze heeft een goed werk gedaan. En overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden, zal ook gesproken worden over wat zij heeft gedaan..." (zie Markus 14:3-9). Dat is de houding die God heeft ten opzichte van hen die parfum uitgieten. Zegenen is parfum uitgieten, en altijd wanneer je mensen zegent, zul je vanaf die tijd ook de geur ervan om je heen verspreiden.
7. Verbind je aan de ander, in vreugde en pijn.
Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. (vers 15)
Ik wil mijn vrouw opnieuw complimenteren met het feit dat zij wat dit betreft een heel mooi voorbeeld is. Zij kan zich heel goed mee-verblijden en ze kan goed met iemand mee-huilen. Ik kan niet zeggen dat ik zelf zo'n uitblinker ben in deze dingen. Weet je, het echte probleem hier is zelfgerichtheid. Je kunt niet echt blij zijn samen met hen die blij zijn, en huilen met hen die huilen, tot je je zelfgerichtheid achter je hebt gelaten. Ik wil je waarschuwen: als je een goed recept wilt voor een ongelukkig leven, koester dan je zelfgerichtheid. Die houding staat garant voor een ongelukkig leven. Maar als je Gods agape-liefde door je heen laat stromen naar anderen, dan zul je merken dat ze jou ook raakt.

Hemelse Vader, wat verlang ik ernaar om lief te hebben zoals U, overvloedig door U gevuld met Uw agape, die behoeftige, eenzame mensen verwarmt en geneest. Dank U voor de leiding door Uw Geest, als ik op weg ga voor deze Goddelijke taak. Amen.