Shop Doneer

Praktische manieren om lief te hebben (1)

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
De zevende bouwsteen: Liefde (voor allen)
Hoe hebben we lief op een praktische manier? Uit de bovenstaande passage uit Romeinen 12, heb ik een lijst met twaalf punten samengesteld die ons zullen helpen bij dat proces van Gods liefde praktisch uitdelen. We zullen de komende dagen elk punt kort behandelen. Sprekend in de metafoor die we gisteren zagen; ze zullen ons helpen om 'de tuinslang aan de kraan te koppelen'.
1. Haat het kwade en heb het goede lief.
Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.(Romeinen 12:9)
Haat het kwade, heb het goede lief. Geen neutraliteit. Psalm 45:8 is een profetisch vers over Jezus de Messias:
U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid (zonde); daarom heeft Uw God U gezalfd (gezegend), o God, met vreugdeolie.
Waarom zegende God Jezus? Omdat Hij gerechtigheid liefhad en goddeloosheid haatte. Als je God en gerechtigheid liefhebt, kun je niet neutraal zijn wat betreft het kwade. Psalm 97:1- zegt: U die de Heere liefhebt, haat het kwade. Er kan geen compromis met het kwade zijn voor hen die de Heer oprecht liefhebben.
2. Heb hartelijk lief, en eer de ander.
Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. (vers 10)
Heb elkaar hartelijk lief en ga elkaar voor in eerbetoon. Geef anderen meer eer dan je voor jezelf zoekt. Persoonlijk had ik best veel moeite met dat principe, want ik dacht: hoe kan ik iemand eer geven als ik vind dat hij niet zo goed is als ikzelf ben? Toen zag ik Paulus' opmerking in 2 Korinthe 10:12, waar staat dat zij die zich afmeten aan zichzelf en zich vergelijken met andere mensen, bepaald niet verstandig zijn. Ik realiseerde me dat er maar één standaard is: Jezus. Als je jezelf afmeet aan Hem, dan is het gemakkelijk om andere mensen te eren.
3. Wees ijverig.
Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. (vers 11)
Zoals we al eerder hebben gezegd, je kunt de Bijbel helemaal doorspitten, maar je zult geen goed woord vinden over luiheid. Dronkenschap is een zonde, maar luiheid is een nog veel grotere zonde. In feite wordt luiheid veel zwaarder veroordeeld dan b.v. dronkenschap.
4. Wees vurig van geest. Dien de Heer.
Het tweede gedeelte van vers 11 gaat over het dienen van de Heer met vurige toewijding. Ik houd van de uitspraak van Catherine, de dochter van William Booth: "Jezus heeft ons vurig lief en Hij wil vurig bemind worden". Stel jezelf alsjeblieft deze vraag: heb ik de Heer vurig lief? Wat ik over mijn vrouw kan zeggen, is dat zij de Heer vurig liefheeft. Ze heeft Hem lief met vurige toewijding. Er is in de kerk vandaag weinig vurigheid, maar we hebben er wanhopig veel behoefte aan.

Vader, dank U wel dat ik voortdurend mag blijven groeien in het praktisch liefhebben van anderen. Ik haat het kwade en heb het goede lief; ook anderen heb ik van harte lief en zal ik meer eren dan mezelf; ik zal ijverig zijn en God dienen met vurigheid van geest. Amen.