Shop Doneer

Proclamatie als geestelijk wapen

Leestijd: 4 min.

Enkele overdenkingen geleden spraken we een krachtige proclamatie uit over wat het bloed van Jezus voor ons doet. Ik beloofde dat ik een opsomming zou geven van onze belijdenissen met Bijbelverwijzingen, zodat je voor jezelf een vrijmoedig getuigenis kunt samenstellen en uitspreken. Hier zijn ze:

  • Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de hand van de duivel. Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. (zie Efeze 1:7)
  • Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij nu van alle zonde. (zie 1 Johannes 1:7)
  • Door het bloed van Jezus ben ik gerechtvaardigd, alsof ik nooit gezondigd heb. (zie Romeinen 5:9)
  • Door het bloed van Jezus ben ik geheiligd, apart gezet voor God. (zie Hebreeën 13:12)
  • Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd, en geheiligd door het bloed van Jezus. De duivel heeft geen plaats in mij en geen macht over mij. (zie 1 Korinthiërs 6:19; Openbaring 5:9; Johannes 14:30; Lukas 10:19)

Dit is een serie woorden van getuigenis, die we kunnen uitspreken als proclamatie, om zo te getuigen van de kracht van Jezus' bloed. Daardoor overwinnen we de duivel zelf. Getuigenis is een krachtig wapen.

Getuigen door proclamatie

Getuigenis is deel van ons wapenarsenaal dat we kunnen aanwenden om de volledige overwinning te behalen, met puur geestelijke middelen. Ruth* en ik hebben de enorme kracht van geestelijke strijd door getuigenis talloze malen toegepast tijdens de verschillende bedieningsreizen rond de wereld, die we samen hebben mogen maken. Hierbij waren veel landen uit het 10/40 raam, waarbij actief gebed voor onze veiligheid erg belangrijk was. Als we de kracht van voorbede en actieve geestelijke strijd op basis van de kracht van Jezus' bloed niet hadden gekend, waren deze bijzondere reizen - waarin we veel resultaat en geestelijke zegen hebben mogen zien - niet mogelijk geweest.

Proclamatie van overwinning

Laten we, om onze overwinning door de kracht van het bloed te bevestigen, afsluiten met een proclamatie van overwinning die we behalen en bewaken door de wapens waarin God heeft voorzien. Als je in staat bent om dit Bijbelgedeelte hardop te proclameren, doe dat dan:

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. (2 Korinthiërs 10:3-4)

Met welke lastige situatie, welk conflict, of welke teleurstelling of schijnbare tegenwerking je ook geconfronteerd wordt, onthoud goed: je strijd is nooit tegen vlees en bloed! En de wapens voor je strijd zijn dus ook niet vleselijk, maar geestelijk... En je wapens (je getuigenis) is bovennatuurlijk krachtig door God, om ieder bolwerk dat is opgeworpen tegen de kennis van God, neer te halen en af te breken. In de tijd waarin we leven - waarin miljoenen God juist niet kennen - wordt het dus tijd voor ons om onze geestelijke wapens voor de strijd te leren hanteren met de kracht en de moed die God ons geeft!

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor de onmetelijke kracht van Jezus' bloed, en dat U mij bij de hand neemt om geestelijke wapens te leren hanteren. Ik verlang ernaar dat de kennis van U in mijn leven en in mijn omgeving groeit! We hebben Uw aanwezigheid in deze tijd zo nodig Heer! Amen.

Boeken over proclamatie

Deze overdenking komt uit het boek Leven als zout en licht. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.

*Ruth was Dereks tweede vrouw, met wie hij enkele jaren na het overlijden van zijn eerste vrouw Lydia, halverwege de jaren zeventig vorige eeuw, getrouwd is, red. Hun bijzondere verhaal kun je lezen in Dereks boek God en je partnerkeuze. https://www.derekprince.nl/webshop/boeken/god-en-je-partnerkeuze