Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Proclamatie als verdediging (2)

Leestijd: 3 min.

We zijn bezig met het onderwerp 'verdedigende proclamatie' en vandaag behandelen we nog enkele gebieden waarin we Gods Woord 'verdedigend' kunnen proclameren.

Aanval door mensen
Stel je voor dat je wordt aangevallen. Vooral predikers zijn een geliefd doelwit voor dat soort dingen. Mensen bekritiseren je of spreken kwaad over je. Sommigen bidden zelfs tegen je. Wat moet je dan doen? Onze reactie is Jesaja 54:17:

Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

Wat is de reden dat wij de tongen die ons beschuldigen kunnen veroordelen? Omdat zij Gods rechtvaardigheid beschuldigen! Wie dat doet, verliest altijd.

Als er mensen zijn die over ons roddelen, tegen ons bidden of kwaad tegen ons in de zin hebben, dan vergeven en zegenen we hen in de naam van de Heer. We vervangen het negatieve voor het positieve, omdat Jezus ons leert:

Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. (Lukas 6:28)

Paulus draagt ons bovendien in Rom. 12:21 op:

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

De enige kracht die sterk genoeg is om het kwade te overwinnen, is het goede. Dat moeten we leren.

(Financiële) onmacht
Veronderstel dat je een bepaalde nood hebt. Op financieel gebied, of je moet iets doen wat je niet kunt, of je hebt een nood op het gebied van genezing. Voor elk gebied hebben we een proclamatie. Allereerst het financiële gebied, 2 Korinthe 9:8:

En God is bij machte elke genadegave overvloedig te maken in u; zodat u, die in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn tot elk goed werk.

Dit vers begint met vier eenvoudige woorden: God is bij machte. Geloof je dat Hij inderdaad machtig is? Dat Hij alles kan? Dat is belangrijk. Dit geweldige vers spreekt over wat God allemaal kan. In deze tekst komen vijf vervoegingen van het woord 'alles' pf 'al' voor. Bovendien noemt Paulus de woorden 'overvloed' en 'overvloedig' ook nog in deze korte tekst. Het is onmogelijk om nog meer 'overvloed' in één tekst te stoppen. En het blijkt te gaan over genade; een overvloed van genade. Hoe en waardoor ontvangen we genade? Door geloof! Uit genade ben je gered, door geloof. Het is niet iets wat we verdienen, het wordt niet bepaald door ons salaris. We ontvangen het door geloof in Gods genade. Dit vers is de financiële basis voor onze totale bediening. Als we bidden voor onze financiën, dan beginnen we altijd vanuit dit vers. Dan hebben we een positieve houding.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat Uw genade inderdaad altijd en in alles toereikend is, voor elke situatie en elk probleem waar ik mee wordt geconfronteerd. Ik prijs U voor overvloed van vreugde die er is bij Uw aangezicht. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.