Shop Doneer

Proclamatie helpt je groeien in geloof

Leestijd: 4 min.

Wanneer de Heilige Geest begint te getuigen van Jezus en wat Hij heeft gedaan, geloof me, dan huivert de hel... En wat meer is, de resultaten daarvan zijn werkelijk fantastisch. Ik heb mensen bevrijd zien worden van wel twintig of dertig demonen - de één na de ander kwam eruit op het moment dat de mensen - geïnspireerd door de Heilige Geest - getuigenis gaven van wat Jezus voor hen heeft gedaan. In eerste instantie, als mensen deze uitspraken over het bloed van Jezus wilden gaan doen, liet de kwade geest het hen niet eens uitspreken. Hij verstikte hen. Maar als we doorploegden en stap voor stap verder gingen met het uitspreken van de proclamatie over wat het bloed van Jezus voor ons heeft gedaan, dan kwamen de boze geesten eruit, de één na de ander.

Hier is nog een andere krachtige uitspraak die toegevoegd kan worden aan onze proclamatie van gisteren: ‘Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd, en geheiligd door het bloed van Jezus. De duivel heeft geen plaats in mij, en geen macht over mij!’

We vinden deze proclamatie terug in de Bijbel:

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God. (1 Korinthiërs 6:19)
Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij... (Johannes 14:30)
Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en niets zal u enig kwaad doen. (Lukas 10:19)

Proclamatie helpt je geloven

Dit zijn krachtige waarheden, en het is heel goed om deze uit je hoofd te leren. Hoe doe je dat? Door deze uitspraken met je mond te herhalen, als proclamatie. En terwijl je ze uitspreekt en ze hoort met je oren, zullen ze landen in je hart, waar ze doel zullen treffen. Dat is waarom Paulus, toen hij het in Romeinen 10:9 had over redding, niet eerst over 'geloven' sprak. Hij sprak eerst over 'belijden'. Paulus' benadering gaat misschien totaal in tegen ons natuurlijke denken, maar hij zei:

Als je met je mond de Heer Jezus belijdt en met je hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zal je zalig worden. (Romeinen 10:9)

Interessant is dat Paulus in het volgende vers zegt:

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. (Romeinen 10:10)

Als je niet zeker bent of je iets gelooft, begin dan met het uit te spreken. Als je het uitspreekt, dan zal je het ook gaan geloven. Daarom is het zo belangrijk dat we niet achteloos, maar juist heel bewust omgaan met wat we uitspreken. De prediker Smith Wigglesworth had een genezings- en evangelisatiebediening tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. In veel opzichten had hij een heel simpele, recht-toe-recht-aan benadering, die vol zat van geweldig geestelijk inzicht. Als hij citeerde uit Romeinen 9, dan citeerde hij altijd ook Romeinen 10:17, waar staat: ’Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het Woord van God.’ Hij concludeerde: ‘Als ik iets wil geloven uit het Woord van God, dan begin ik door het hardop te zeggen. Als ik het mezelf hoor zeggen, dan begin ik het te geloven.’ Dit is heel logisch en bovendien Bijbels.

Gebed van de dag

Hemelse Heer, wilt U mijn lippen zalven om de waarheid van Uw Woord uit te spreken zodat ik het ook ga geloven en ik de kracht in Uw Woord ga ervaren in mijn leven! Ik houd van Uw Woord Heer, want het is kracht en leven, voor mij, mijn gezin, en mijn hele omgeving! Amen.

Boeken over proclamatie

Deze overdenking komt uit het boek Leven als zout en licht. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Lees over uiteenlopende onderwerpen zoals geestelijke strijd & gebed, de Heilige Geest en de Gemeente. Wil je meer weten over proclamatie, kijk dan eens naar Dereks boek De kracht van proclamatie. Het boek Gods Woord, kracht en gezag vertelt over de onmetelijke rijkdom zien die God ons heeft gegeven door ons Zijn eigen, gezaghebbende Woord toe te vertrouwen. In onze webshop vind je bijna honderd Bijbelse proclamatiekaarten voor volwassenen, jongeren en kinderen. Een krachtig hulpmiddel wanneer je begint met proclamatie!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.