Shop Doneer

Radicale gehoorzaamheid

Leestijd: 2 min.

Het uitspreken van bovenstaande belijdenis vraagt om een radicaal leven. Het woord 'radicaal' komt van het Latijnse 'radix' wat 'wortel' betekent. Letterlijk betekent 'radicaal' dus: 'met wortel en al' of 'afrekenen met de wortel'. Toen Johannes de Doper het Evangelie en Jezus introduceerde, zei hij:

De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen (Mattheüs 3:10).

God is niet bezig met takjes wegsnoeien of zelfs maar de stam omhakken. Hij gaat direct tot de wortel. Hij verwacht dat een boom vrucht voortbrengt, en als dat niet gebeurt, wil God dat die boom met wortel en al omvergehaald wordt.

Onder veel jongeren leeft een gezonde tendens tot radicaliteit. Ik meen dat we dit op de juiste wijze moeten aanmoedigen. Wij, de oudere generatie, hebben vaak het compromis gezocht, in plaats van radicaal stelling te nemen en de waarheid van God en Zijn Woord voor te leven. Laten we samenwerken met de Heilige Geest, die vaak vraagt om radicale stappen.

En als de Geest van Hem Die ​Jezus​ uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die ​Christus​ uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. (Romeinen 8:11)

Is het niet adembenemend dat Paulus ons hier vertelt dat dezelfde Geest van God, die het dode lichaam van Jezus uit het graf deed opstaan, in jou en mij woont? Als jij diezelfde Heilige Geest in je lichaam hebt wonen, dan kan Hij veel lichamelijke nood verhelpen door Zijn vitale levenskracht. Wat een heerlijke waarheid!

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus en het werk van Uw Heilige Geest. Ik spreek uit dat ik radicaal gehoorzaam wil zijn aan Uw leiding in mijn leven, door samen te werken met de Heilige Geest. Dank U dat Uw Heilige Geest in mij woont met de opstandingskracht van Jezus! Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.