Shop Doneer

Radicale gehoorzaamheid

Leestijd: 1 min.
Het uitspreken van bovenstaande belijdenis vraagt om een radicaal leven. Het woord 'radicaal' komt van het Latijnse 'radix' wat 'wortel' betekent. Letterlijk betekent 'radicaal' dus: 'met wortel en al' of 'afrekenen met de wortel'. Toen Johannes de Doper het evangelie en Jezus introduceerde, zei hij:De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen (Matteüs 3:10).God is niet bezig met takjes wegsnoeien of zelfs maar de stam omhakken. Hij gaat direct tot de wortel. Hij verwacht dat een boom vrucht voortbrengt, en als dat niet gebeurt, wil God dat die boom met wortel en al wordt omvergehaald.
Onder veel jongeren leeft een gezonde tendens tot radicaliteit. Ik meen dat we dit op de juiste wijze moeten aanmoedigen. Wij, de oudere generatie, hebben vaak het compromis gezocht, in plaats van radicaal stelling te nemen en de waarheid van God en Zijn Woord voor te leven. Laten we samenwerken met de Heilige Geest, die vaak vraagt om radicale stappen.
En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, die in u woont (Romeinen 8:11).
Is het niet adembenemend dat Paulus ons hier vertelt dat dezelfde Geest van God, die het dode lichaam van Jezus uit het graf deed opstaan, in jou en mij woont? Als jij diezelfde Heilige Geest in je lichaam hebt wonen, dan kan Hij veel lichamelijke nood verhelpen door Zijn vitale levenskracht. Wat een heerlijke waarheid!
<

Dank U Heer voor het bloed van Jezus en het werk van Uw Heilige Geest. Ik spreek uit dat ik radicaal gehoorzaam wil zijn aan Uw leiding in mijn leven, door samen te werken met de Heilige Geest. Dank U dat Uw Heilige Geest in mij woont met de opstandingskracht van Jezus! Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. Amen.