Shop Doneer

Rechtvaardigheid, trouw en ootmoed

Leestijd: 3 min.

Als Gods belangrijkste bedoeling voor ons leven gemeenschap en eenheid is met Hem, dan is het belangrijk om dat woord gemeenschap goed te begrijpen en meer uit te diepen. Eén van de manieren die de bijbel vaak gebruikt om die gemeenschap te beschrijven, is de term 'wandelen met God'. Samen wandelen is een heel algemene, alledaagse vorm van 'gemeenschap' of vriendschap beleven. Toch ben ik bang dat veel mensen in het jachtige leven van vandaag de rijkdom van samen wandelen nauwelijks meer kennen. De meeste mensen beseffen nauwelijks hoeveel gemeenschap er ligt in samen wandelen of ontspannen fietsen. Toen mijn vrouw nog leefde, wandelden wij heel regelmatig, bijna iedere dag. We merkten dan dat, terwijl we onze pas en onze gedachten op elkaar afstemden, onze vriendschap - het kennen van elkaar - zich verdiepte en steviger werd. Dit is een simpel maar prachtig beeld van wat God ook met ons wil beleven. Hij wil dat we met Hem wandelen. Hij wil dat we onze pas, ons levenstempo en onze gedachten, in harmonie brengen met Hem, en ons zo op Hem afstemmen. Terwijl we dat doen, verdiept onze vriendschap met Hem.

In Micha 6:8 noemt de Heer een aantal basisvoorwaarden voor dit 'wandelen met God':

Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. (NBG)

In de Hebreeuwse grondtekst staat letterlijk: 'Verootmoedig jezelf om met God te wandelen...' Wat zijn volgens dit gedeelte Gods drie voorwaarden? Ten eerste: recht doen (oftewel rechtvaardigheid); ten tweede: getrouwheid liefhebben (De Naardense Vertaling (NV), een woord-voor-woord vertaling uit de Hebreeuwse tekst, zegt 'vriendschap liefhebben') en ten derde: ootmoed. Als we deze drie karaktereigenschappen in onszelf ontwikkelen - rechtvaardigheid, trouw (of trouwe vriendschap) en ootmoed - dan zijn we in staat om te wandelen met God, of anders gezegd, om gemeenschap te hebben met God.

Gebed van de dag

Heer, leer mij de eenvoud van het leven met U: recht doen, trouwe vriendschap, en in nederigheid met U wandelen... Help mij om alle drukte geregeld te ontvluchten en tot rust te komen, om Uw stem te horen terwijl ik met U wandel.

Boeken over Gods plan voor ons

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Wil jij Gods grootheid en goedheid tot in het diepste ervaren? In Als je het beste wilt van God reikt Derek Prince acht belangrijke sleutels aan om in jouw leven het beste van God te gaan ervaren.
  • God wil ons gebruiken als een instrument. In Gods kracht doorgeven lees je over een van de basisbeginselen van het geloof, handen opleggen.
  • Wij mogen onze identiteit in Christus proclameren. Help jezelf (of een naaste) eraan herinneren wie wij zijn in Hem doormiddel van de set proclamatiekaarten Identiteit in Christus.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.