Shop Doneer

Rechtvaardigheid, trouw en ootmoed

Leestijd: 1 min.
Als Gods belangrijkste bedoeling voor ons leven gemeenschap en eenheid is met Hem, dan is het belangrijk om dat woord gemeenschap goed te begrijpen en wat meer uit te diepen. Eén van de manieren die de Bijbel vaak gebruikt om die gemeenschap te beschrijven, is de term 'wandelen met God'. Samen wandelen is een heel algemene, alledaagse vorm van 'gemeenschap' of vriendschap beleven. Toch ben ik bang dat veel mensen in het jachtige leven van vandaag de rijkdom van samen wandelen nauwelijks meer kennen. De meeste mensen beseffen nauwelijks hoeveel gemeenschap er ligt in ontspannen samen wandelen of fietsen. Mijn vrouw en ik wandelden heel regelmatig, bijna iedere dag. We merkten dan dat, terwijl we onze pas en onze gedachten op elkaar afstemden, onze vriendschap - het kennen van elkaar - zich verdiepte. Dit is een eenvoudig maar prachtig beeld van wat God ook met ons wil beleven. Hij wil dat we met Hem wandelen. Hij wil dat we onze pas, ons levenstempo en onze gedachten, in harmonie brengen met Hem en ons zo op Hem afstemmen. Terwijl we dat doen, verdiept onze vriendschap met Hem.
In Micha 6:8 noemt de Heer een aantal basisvoorwaarden voor dit 'wandelen met God':
Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. (NBG)
In de Hebreeuwse grondtekst staat letterlijk: "Verootmoedig jezelf om met God te wandelen..." Wat zijn volgens dit gedeelte de drie voorwaarden die God stelt? Ten eerste: recht doen (oftewel rechtvaardigheid); ten tweede: getrouwheid liefhebben (De Naardense Vertaling (NV), interessant is dat een woord-voor-woord vertaling uit de Hebreeuwse tekst zegt: 'vriendschap liefhebben') en ten derde: ootmoed. Als we deze drie karaktereigenschappen in onszelf ontwikkelen - rechtvaardigheid, trouw (of trouwe vriendschap) en ootmoed - dan zijn we in staat om te wandelen met God... of anders gezegd: om gemeenschap te hebben met God.

Heer, leer mij toch die prachtige eenvoud van het leven met U: recht doen, trouwe vriendschap, en in nederigheid met U wandelen... Help mij om alle drukte geregeld te ontvluchten en tot rust te komen, om Uw stem te horen in mijn hart, terwijl ik met U wandel. Amen.