Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Rechtvaardigheid zonder voorwaarden

Leestijd: 2 min.

…En worden om niet gerechtvaardigd door Zijn ​genade, door de verlossing in ​Christus​ ​Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn ​rechtvaardigheid​ te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de ​zonden​ die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God (Romeinen 3:24-25).

Na wat we gisteren hebben gelezen, Jezus' voortdurende rechtvaardiging in ons leven, is het belangrijk om even in te zoomen op de woordjes 'om niet' in deze Bijbeltekst. Wat ben ik blij met de woorden 'om niet' die hier zijn toegevoegd aan de rechtvaardiging. Het probleem met religieuze mensen is dat ze altijd zullen blijven proberen om verlossing te verdienen, maar ze komen er nooit. Ze raken nooit tevreden en kunnen nooit ontspannen, omdat ze het idee hebben dat ze nog een klein beetje meer moeten doen om gerechtvaardigd te worden. Het zal ze echter nooit lukken. Of moet ik zeggen: het zal ons nooit lukken? We herkennen deze strijd immers allemaal wel...

We zijn gerechtvaardigd, enkel en alleen vanwege ons geloof in het bloed van Jezus. Aan hem nu die werkt (een religieus persoon), wordt het loon niet toegerekend naar ​genade, maar naar wat men hem verschuldigd is (Romeinen 4:4). Veel mensen denken dat als ze altijd goed geleefd hebben en hun taak hebben verricht, dat God hen dan rechtvaardigheid toekent - alsof het een schuld is die Hij aan hen inlost vanwege hun inspanningen. Maar God is niemand iets schuldig. Let op hoe vers 5 verder gaat: Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot ​gerechtigheid. Het eerste wat we moeten doen is ophouden te proberen onszelf rechtvaardig te maken. Stop ermee te proberen het een beetje beter te doen. Houd ermee op! Wat we moeten doen is eenvoudig geloven. Zo simpel is het. Anders komen we er nooit.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Dank U wel, dat ik om niet ben gerechtvaardigd door Zijn genade. Ik geloof in Hem die mij rechtvaardigt, en mijn geloof wordt mij gerekend als gerechtigheid. Door het bloed van Jezus ben ik vrijgesproken, rechtvaardig gemaakt, alsof ik nooit gezondigd heb. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.