Shop Doneer

Rechtvaardigheid zonder voorwaarden

Leestijd: 1 min.
... en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen (Romeinen 3:24-25). Na wat we gisteren hebben gelezen, Jezus' voortdurende rechtvaardiging in ons leven, is het belangrijk om even in te zoomen op de woordjes 'om niet' in deze Bijbeltekst. Wat ben ik blij met de woorden 'om niet' die hier zijn toegevoegd aan de rechtvaardiging. Het probleem met religieuze mensen is dat ze altijd zullen blijven proberen om verlossing te verdienen, maar ze komen er nooit. Ze raken nooit tevreden en kunnen nooit ontspannen, omdat ze het idee hebben dat ze nog een klein beetje meer moeten doen om gerechtvaardigd te worden. Het zal ze echter nooit lukken. Of moet ik zeggen: het zal ons nooit lukken? We herkennen deze strijd immers allemaal wel...
We zijn gerechtvaardigd, enkel en alleen vanwege ons geloof in het bloed van Jezus.Aan hem nu die werkt (een religieus persoon), wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. (Romeinen 4:4)Veel mensen denken dat als ze altijd goed geleefd hebben en hun taak hebben verricht, dat God hen dan rechtvaardigheid toekent - alsof het een schuld is die Hij aan hen inlost vanwege hun inspanningen. Maar God is niemand iets schuldig. Let op hoe vers 5 verder gaat: Aan hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.Het eerste wat we moeten doen is ophouden te proberen onszelf rechtvaardig te maken. Stop ermee te proberen het een beetje beter te doen. Houd ermee op! Wat we moeten doen is eenvoudig geloven. Zo simpel is het. Anders komen we er nooit.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Dank U wel, dat ik om niet ben gerechtvaardigd door Zijn genade. Ik geloof in Hem die mij rechtvaardigt, en mijn geloof wordt mij gerekend als gerechtigheid. Door het bloed van Jezus ben ik vrijgesproken, rechtvaardig gemaakt, alsof ik nooit gezondigd heb. Amen.