Shop Doneer

Rechtvaardiging

Leestijd: 2 min.
Rechtvaardiging is een van die theologische termen waar mensen vaak geen raad mee weten. Het Griekse woord betekent oorspronkelijk 'rechtvaardigmaking', maar het heeft tal van verschillende nuances in zijn betekenis. Paulus schrijft:
Veel meer nog zullen wij derhalve, thans door Zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. (Romeinen 5:9, NBG)
Stel je voor: je moet voorkomen in een rechtszaal voor een groot misdrijf. Je leven staat op het spel. Als het vonnis 'niet schuldig' luidt, dan betekent dat 'rechtvaardiging'. Je bent vrijgesproken.
Maar rechtvaardiging is meer dan vrijspraak. Je bent rechtvaardig gemaakt - je kunt recht staan voor God - door de rechtvaardigheid van Jezus Christus Zelf. Als je het zou moeten hebben van je eigen rechtvaardigheid, dan zou je geen schijn van kans maken om recht voor God te kunnen staan. Dus je zult het moeten hebben van de rechtvaardigheid van Jezus Christus.
In het Engelse woord voor gerechtvaardigd, justified, zit een verhelderende woordspeling. I am justified... just-as-if-I'd never sinned ('net-alsof-ik-nooit-gezondigd-heb'). En dat is precies wat onze rechtvaardiging in Jezus betekent: het is alsof ik nooit gezondigd heb, omdat ik rechtvaardig gemaakt ben met Jezus' eigen rechtvaardigheid. En Hij heeft nooit gezondigd. Hij was zonder schuld. Hij had geen verleden dat gerechtvaardigd moest worden. Jesaja zegt het zo mooi: Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid (rechtvaardigheid) heeft Hij mij omhuld. (Jesaja 61:10, NBG)
De profeet Jesaja uit hier zijn intense blijdschap over twee dingen waarin is voorzien: verlossing (heil) en gerechtigheid. Als je op Jezus Christus vertrouwt en op Zijn offer voor jou, ben je gekleed met een gewaad van verlossing. Maar dat is nog niet alles. Je zult dan ook bedekt zijn met de mantel van gerechtigheid. Een bepaalde vertaling (NAS) zegt dat Hij mij 'in de mantel van gerechtigheid gewikkeld heeft'.
Toch zijn er vele christenen die - bewust of onbewust - gebukt gaan onder gevoelens van schuld. De tegenstander is, als 'aanklager van de broeders' voortdurend bezig ons te bestoken met subtiele schuldgevoelens, om onze rechtvaardiging in Jezus in twijfel te trekken en ons zo af te houden van Gods plan met ons.
Maar je bent totaal bedekt met de rechtvaardigheid van Christus. De duivel kan niets zeggen om jou te benadelen. Als hij je herinnert aan alles wat je verkeerd hebt gedaan, geef hem dan gelijk. Zeg: ,,Je hebt helemaal gelijk, satan. Maar dat is allemaal verleden tijd. Ik ben nu bekleed met de gerechtigheid van Jezus Christus. Kijk eens of je daar nog iets verkeerds aan kunt ontdekken!"

Heer Jezus, door Uw bloed ben ik gerechtvaardigd, vrijgesproken, ik word niet schuldig geacht maar voor rechtvaardig gehouden, alsof ik nooit enige zonde gedaan heb. U heeft mij bekleed met Uw mantel van rechtvaardigheid. Daarom verblijd ik mij zeer in U en mijn ziel juicht in U! Amen.