Shop Doneer

Volkomen redding

Leestijd: 2 min.

De wedergeboorte is letterlijk een levensbelangrijke ervaring.

Als we niet opnieuw geboren worden, kunnen we het Koninkrijk van God niet zien en niet binnenkomen. (zie Johannes 3:3-5)

Toch is het geen eenmalige ervaring; redding of verlossing is een doorgaand proces. Een deel van de verlossing is de doop in water. Ik wil geen controverse ontketenen, maar je kunt best wedergeboren worden zonder gedoopt te worden. Als je echter blijvend gered wilt worden, is de doop daar wel een onderdeel van:

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. (Markus 16:16)

Gered worden betekent meer dan dat je ziel wordt klaargemaakt voor de eeuwigheid. Iemand zei eens: 'Het evangelische idee van redding is dat zielen worden voorverpakt om naar de hemel te gaan.' In zekere mate klopt dit, alleen redding omvat nog veel meer dan een soort voorverpakking voor de eeuwigheid in de hemel.

Ik wil je graag meenemen naar een vers uit het Nieuwe Testament, waarin de schrijver het Griekse woord 'sozo' gebruikt, een woord dat doorgaans wordt vertaald met 'redding' of 'verlossing'. Als we dit woord bekijken op verschillende plaatsen waar het wordt gebruikt, krijgen we een completer beeld van wat redding allemaal inhoudt.

Het Evangelie van Mattheüs gaat over Jezus' bediening aan de zieken: En toen de mannen van die plaats Hem herkenden, stuurden ze bericht rond in heel die streek en brachten allen bij Hem die er slecht aan toe waren; en zij smeekten Hem, alleen maar de zoom van Zijn bovenkleed te mogen aanraken.

En allen die Hem aanraakten, werden gezond. (Mattheüs 14:35-36)

Het Griekse woord dat hier vertaald wordt met 'gezond' is tevens 'sozo', maar het wordt voorafgegaan door een Grieks voorzetsel dat 'volkomen' of 'volledig' betekent. Volkomen gered worden is dus ook volkomen genezen zijn. Dit vers heeft dus niet alleen betrekking op de ziel, maar ook op het lichaam – dus op degenen die ziek zijn. Iedere persoon die Jezus aanraakte, werd volkomen gezond. Hoe volkomen is onze verlossing?

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U voor Uw werk aan het kruis. Ik begrijp dat volkomen redding ook volkomen gezondheid inhoudt. Dank U Jezus, dat U ook voor mij volkomen redding bewerkte, naar geest, ziel en lichaam. Jezus werd verwond, zodat ik genezen kan worden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.