sluit
Shop Doneer

Regeltjes maken je niet heilig!

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Wat is heiligheid?
Voor ik ga behandelen wat heiligheid is, vertel ik eerst wat het niet is. Begrijpen wat heiligheid niet is, is heel belangrijk om te weten te komen wat het wel is. Massa's christenen denken dat heiligheid bestaat uit het naleven van allerlei wetten en regels, hoe je je moet kleden, wat je mag eten en waar je wel of niet naartoe mag. In grote delen van de Westerse wereld heeft dit beeld van heiligheid onder christenen postgevat. Maar de apostel Paulus zei nadrukkelijk dat onderwerping aan regels niets te maken heeft met heiligheid. Kijk maar in Kolossenzen 2:20-23:
Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 'Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af' - het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.
Paulus verwoordt hier een diepe en belangrijke waarheid. Hoe meer je je richt op dingen die je niet moet doen, hoe meer deze dingen juist macht over je krijgen. Ze hebben geen enkele waarde in de strijd tegen het vlees. Je zegt tegen jezelf: "Ik mag mijn zelfbeheersing niet verliezen, ik mag mijn zelfbeheersing niet verliezen, ik mag mijn zelfbeheersing niet verliezen..." En wat gebeurt er? Je verliest je zelfbeheersing. Waarom? Omdat je je richt op het verkeerde.
Eerlijk gezegd denk ik dat het presenteren van een geloofsstroming die heiligheid schetst als het houden van een serie regels, mensen uiteindelijk juist zal afstoten. Het lijkt misschien even interessant, maar uiteindelijk zeggen ze: ,,Als dat heiligheid is, dan wil ik er niets mee te maken hebben." Ik zal aantonen dat een lijst met verboden dingen niet de heiligheid is die de Bijbel beschrijft.
Allereerst kijken we naar Hebreeën 12:10. Dit gaat over hoe God de Vader Zijn kinderen opvoedt:
Want zij (onze menselijke vaders) hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij (God) doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.
Het mag duidelijk zijn, dat regels niet de definitie zijn van Bijbelse of goddelijke heiligheid. Opnieuw, God is heilig, maar niet vanwege een serie regels die Hij vaststelt om Zijn eigen gedrag aan af te meten. De discipline waar hierboven over gesproken wordt, heeft te maken met het deelhebben aan Gods natuur - door onze relatie met Hem als onze Vader. Heiligheid wordt dus genoemd in de context van onze relatie met God als Vader, en gaat niet over hoe wij heilig worden, maar hoe we deel krijgen aan Zijn heiligheid.

Vader, dank U wel, dat U mij geen set met regels geeft, maar dat U vanuit Uw vaderhart mij deelgenoot wilt maken van Uw eigen heiligheid. Ik wil mij bekeren van elke neiging om heilig te willen worden door het volgen van menselijke regels. Ik wil mij toekeren naar U als mijn Vader en Uw liefdevolle discipline in mijn leven toelaten, die mij altijd van nut is en mij brengt in Uw heiligheid. Amen!