sluit
Shop Doneer

Reiniging en vernieuwing

Leestijd: 1 min.
Het proces van verlossing houdt reiniging en vernieuwing in:Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest (Titus 3:5). De eerste fase van het proces is reiniging. De zonde maakt ons vuil. Van binnen zijn we smerig, en daarom hebben we reiniging nodig. Alleen het bloed van Jezus is in staat om de zondaar van alle zonde te reinigen. Hoe kunnen we die reiniging ontvangen?Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9). God vergeeft niet alleen de zonden uit het verleden, maar Hij wast ons ook schoon van alle vervuiling die de zonde in ons leven heeft gebracht. In vers 7 van hetzelfde hoofdstuk zegt Johannes dat alleen het bloed van Jezus, Gods Zoon, ons kan reinigen.
De tweede fase van onze verlossing is vernieuwing of wedergeboorte. Jezus zei tegen Nicodemus: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien (Johannes 3:3). Deze geboorte komt van God. Iets verderop zegt Jezus:Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest (vers 6).Als we uit onze moeder worden geboren, dan worden we fysiek geboren met onze vleselijke natuur. Dat is niet de geboorte die redding brengt. We moeten een volkomen nieuw leven ontvangen, waarin we geboren worden door de Geest van God. Dat is vernieuwing of wedergeboorte.

Heer, dank U voor het bloed van Jezus en het werk van Uw Heilige Geest. Ik proclameer dat de Here Jezus Christus mij door Zijn bloed reinigt van alle zonde, en ik ontvang het wonder van vernieuwing door de wedergeboorte - een volkomen nieuw leven door de Geest van God. Leer mij Heer, om in dat nieuwe leven te wandelen. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, verlost en gereinigd door het bloed van Jezus. Amen.