Shop Doneer

Relatie met de Vader en elkaar

Leestijd: 2 min.
Want om vele kinderen [gelovigen] in zijn luister te laten delen achtte God [de Vader], voor wie en door wie alles bestaat, het passend de grondlegger van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt [Jezus] en zij die geheiligd worden [de gelovigen] hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt Hij [Jezus] zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen wanneer Hij zegt [citaat uit het Oude Testament]: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk.’ (Hebreeën 2:10-12, NBV21)

Jezus deed nooit iets zonder dat de Vader Hem daarin leidde. Jezus noemde ons niet eerder ‘broeders’ dan dat de Vader ons ‘kinderen’ noemde. Vanaf het moment dat Zijn Vader ons ‘kinderen’ ging noemen, erkende Hij ons als Zijn broers en zussen.

We zien hier twee belangrijke eigenschappen voor het concept van vaderschap. Het eerste doorslaggevende kenmerk is een gemeenschappelijke bron. Als we voortkomen uit dezelfde levensbron, dan zijn we broers en zussen, leden van hetzelfde gezin. Hier staat dat de Vader de bron is van iedere familie, hemels of aards. Een familie is niet een denominatie of een bepaald etiket, en ook geen organisatie of instituut. Een familie is een familie omdat de verschillende leden ervan hun levensbron delen.

Ten tweede, Gods vaderschap houdt ook in dat er in twee richtingen relatie bestaat: verticaal en horizontaal. De verticale richting is de relatie die elk van ons heeft met God als Vader. De horizontale richting is de relatie die we hebben met elkaar, als leden van hetzelfde gezin. De verticale relatie tot God komt als eerste, maar geeft ons ook horizontale verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar. We kunnen niet beweren Gods kinderen te zijn en tegelijk zijn andere zonen en dochters niet als onze broers en zussen erkennen!

Gebed van de dag

Vader, wat een rijkdom is het dat ik door Uw Vaderschap over mijn leven, talloze broers en zussen – in Nederland en wereldwijd – tot mijn familie mag rekenen! Dank U voor dat heerlijke feit, en wilt U maken dat ik dit in de loop van mijn leven steeds dieper ga beseffen! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.