Shop Doneer

Respect voor het bloed

Leestijd: 2 min.

Als we kijken naar de heiligende kracht van Jezus' bloed, kunnen we een belangrijke tekst uit Hebreeën niet ongenoemd laten. Deze tekst gaat over een afvallige - iemand die zich heeft afgekeerd van het christelijk geloof en is gekomen tot een bewuste ontkenning en afwijzing van de Here Jezus Christus. Deze tekst gaat over alle heilige zaken die hij of zij afwijst, en in zekere zin besmeurt.

Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de ​Zoon van God​ vertrapt heeft en het bloed van het ​verbond, waardoor hij ​geheiligd​ was, ​onrein​ geacht heeft en de Geest van de ​genade​ gesmaad heeft (Hebreeën 10:29)?

Uit dit vers zien we duidelijk naar voren komen dat we worden geheiligd door het bloed van het verbond. Maar hier is iemand die door dit bloed is geheiligd, en zich er vervolgens van afkeert. Hij vertrapt de Zoon van God en ontheiligt het bloed van het verbond (NBV). Wat betekent dat?

Deze tekst verwijst eigenlijk naar de ceremonie van het Pesachfeest, waarbij het bloed van het lam aan de deurposten en bovendorpel werd aangebracht, maar nooit aan de drempel. Er mocht beslist niemand over het bloed lopen en het op die manier ontheiligen. Het bloed was heilig en er moest respectvol mee worden omgegaan. We mogen nooit respectloos met Jezus' bloed omgaan.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik spreek uit dat ik eerbiedig respect heb voor het bloed van het verbond, waardoor ik heilig ben gemaakt, apart gezet voor U. Heer, het is zo'n voorrecht om helemaal bij U te mogen horen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.