Shop Doneer

Respect voor het bloed

Leestijd: 1 min.
Als we kijken naar de heiligende kracht van Jezus' bloed, kunnen we een belangrijke tekst uit Hebreeën niet ongenoemd laten. Deze tekst gaat over een afvallige - iemand die zich heeft afgekeerd van het christelijk geloof en is gekomen tot een bewuste ontkenning en afwijzing van de Here Jezus Christus. Deze tekst gaat over alle heilige zaken die hij of zij afwijst, en in zekere zin besmeurt.Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waardig gekeurd worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft? (Hebreeën 10:29)Uit dit vers zien we duidelijk naar voren komen dat we worden geheiligd door het bloed van het verbond. Maar hier is iemand die door dit bloed is geheiligd, en zich er vervolgens van afkeert.Hij heeft het bloed van de Zoon van God vertrapt.Wat betekent dat? Deze tekst verwijst eigenlijk naar de ceremonie van het Pesachfeest, waarbij het bloed van het lam aan de deurposten en bovendorpel werd aangebracht, maar nooit aan de drempel. Want het bloed dat ons heiligt, mag nooit vertreden worden.
We mogen nooit respectloos met Jezus' bloed omgaan. Laat deze tekst voor ons een waarschuwing zijn, maar tegelijk ook een aanmoediging om het bloed van het verbond, Jezus' bloed dat ons heeft geheiligd, altijd op waarde te schatten - een waarde die op geen enkele manier in al zijn volheid is uit te drukken.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Ik spreek uit dat ik eerbiedig respect heb voor het bloed van het verbond, waardoor ik heilig ben gemaakt, apart gezet voor U. Heer, het is zo'n voorrecht om helemaal bij U te mogen horen. Amen.