Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Rhema is specifiek en persoonlijk

Leestijd: 4 min.

Gisteren leerden we dat rhema (het gesproken woord) de wijze is waarop de Heilige Geest een deel van het logos (het totale, vaststaande Woord van God) uit de eeuwigheid doet neerdalen en die in contact brengt met de tijd en de menselijke ervaring.

Als Gods rhema op deze manier tot ons komt, is dat zowel specifiek als persoonlijk. Dit zal ik illustreren vanuit mijn ervaring in het hospitaal. God sprak in die tijd tot me als iemand in een specifieke situatie. Hij liet me zien hoe ik mijn genezing kon ontvangen: ik moest Zijn woorden als medicijn innemen en dit boven alle normale medicatie laten gaan. Toen ik gehoorzaamde werd ik genezen. Het zou echter ver­keerd zijn geweest aan te nemen dat God precies dezelfde geneeswijze voor iemand anders zou hebben voorgeschreven ‑ of zelfs voor mijzelf in een eventuele latere ziekte. In feite heeft God, toen ik in latere gelegenheden genezing nodig had, me niet op dezelfde manier geleid. Er zijn tijden geweest dat ik dankbaar de hulp van artsen heb aanvaard en daardoor genezing heb ontvangen.

Rhema komt dus tot ieder van ons individueel en rechtstreeks van God. Het heeft te maken met een specifieke tijd en plaats. Het gaat uit van een voortdurende, persoon­lijke relatie met God. Bij elk opeenvolgend rhema leidt God ons in een persoonlijke geloofsdaad, waartoe Hij ons op dat moment geroepen heeft. Een rhema dat aan een bepaalde gelovige wordt gegeven, is mogelijk ongeschikt voor een ander. Vaak is het zelfs niet eens geschikt voor dezelfde gelovige in een latere situatie.

Dit leven van voortdurende afhankelijkheid van Gods rhema wordt duidelijk neergezet door Jezus, in de woorden waarmee Hij satans eerste verzoeking in de woestijn pareerde: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord (rhema) dat uit de mond van God komt (Matth. 4:4). Het woord 'komt uit' staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd. We zouden kunnen zeggen: 'ieder woord zoals het uitgaat van de mond van God'. Jezus sprak hier over een specifiek woord dat regelrecht uit Gods mond komt, een woord waaraan kracht is verleend door 'de adem van Zijn mond', dat is de Heilige Geest. Dat is ons 'dagelijks brood' ‑ altijd vers, altijd 'uitgaand'. Als we in voortdurende afhankelijkheid daarvan leven, verschaft dit ons dag aan dag het benodigde geloof waardoor 'de rechtvaardige zal leven'.

We kunnen de relatie tussen logos en rhema als volgt samen­vatten:

* Rhema neemt het eeuwige logos en brengt het in de tijd.

* Rhema neemt het hemelse logos en brengt het op aarde.

* Rhema neemt het latente logos en maakt het manifest.

* Rhema neemt het algemene logos en maakt het specifiek.

* Rhema neemt een deel van het totale logos en biedt het aan in een vorm die de mens kan bevatten.

* Rhema is als ieder stukje brood waarmee Jezus de menigte voedde. Ze zijn aangepast aan de nood en het vermogen van ieder persoonlijk; vaak komt het tot ons via de handen van een ander.


Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor Uw dagelijkse, verse brood, Uw Woord dat U specifiek voor mij persoonlijk aan mij wilt geven. Ik wil in afhankelijkheid leven van Uw Woord, dat U tot mij spreekt door Uw Heilige Geest. Dank U wel, dat Uw Woord mij het geloof geeft waardoor ik zal leven! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NIEUW ZEELAND

  • Bid om Gods bescherming en rust voor de staf, het bestuur en hun gezinnen tijdens de vakanties, en dat ze uitgerust en verfrist terugkomen, om te doen wat de Heer te doen heeft in 2021.

  • Getuigenis – Nieuw Zeeland
Ik was yoga-leraar. Maar nadat ik naar Dereks onderwijs had geluisterd was ik ervan overtuigd dat ik moest stoppen met het praktiseren en onderwijzen van yoga, en meer tijd met de Heer doorbrengen. Mijn ouders wonen bij mij en mede door middel van het yoga-inkomen betaalde ik mijn rekeningen. Derek zei dat als we onder de zegen van God willen leven, we ons moeten houden aan deze 4 dingen: erkennen, bekeren, afstand doen en weerstaan. Dus ik bekeerde mij ervan en nam er afstand van. Ik zei tegen de Heilige Geest dat ik in geloof zou wandelen en meer op God vertrouwen voor mijn financiën. De vrede die toen in mijn leven ging groeien was heel diep. Maar nu en dan sloop er zorg naar binnen, dus ging ik eenvoudiger leven en herhaalde ik vaker bijbelverzen. Ik vertrouwde meer op de goedheid en de voorziening van de Heer. Ik zie in dat ik in mijn topjaren veel geld verdiend heb met lesgeven in yoga, maar dat ik helaas nooit genoeg had. Ik was altijd achterstallig met mijn financiën en ik voelde me altijd moe. Nu ik dit inkomen heb losgelaten, heb ik meer dan genoeg. Deze situatie klinkt onlogisch. Als ik vroeger luisterde naar New Age-getuigenissen van mensen die Christus hadden ontmoet en New Age hadden verlaten, lachte ik erom. Nu ik het zelf heb ervaren, wil ik dat de mensen Christus leren kennen en een diepere relatie hebben met de goede God. Dereks onderwijs heeft mij geholpen.