sluit
Shop Doneer

Rijkdom, eer en leven

Leestijd: 1 min.
Eerder noemde ik dat in de boeken Psalmen en Spreuken vele van de weldaden en zegeningen genoemd staan, die ons worden beloofd als we leven naar de vreze des Heren.
Ten eerste, voortdurende geestelijke reiniging. De vreze des Heeren is rein, zij houdt voor eeuwig stand (Psalm 19:10a).
Ten tweede, leven en veel goede dagen. Er is minstens een half dozijn verschillende passages waar volheid van leven - zowel in duur als in kwaliteit - verbonden wordt aan de vreze des Heren.
Ten derde, een gezegend en gelukkig gezin. Dit is de belofte in Psalm 128. Het betreft de man, zijn vrouw, zijn kinderen en zijn werk.
Ten vierde, bevrijding van elke verkeerde soort vrees. In de vreze des Heren is een sterk vertrouwen (Spreuken 14:26a). Een andere vertaling zegt: In de vreze des Heren ligt grote gerustheid. Het verdient aanbeveling deze tekst uit je hoofd te leren, juist voor de momenten dat je tobt met zorgen...
Ten vijfde, een toevlucht - een schuilplaats (Spreuken 14:26b)
Ten zesde, verlossing uit satanische valstrikken, die ons willen verstrikken en uiteindelijk -zowel geestelijk als lichamelijk - dood teweegbrengen.
Ten zevende, verzadigd overnachten. De vreze des Heeren is ten leven, verzadigd overnacht men, door geen kwaad bezocht (Spreuken 19:23). Wat een onvoorstelbare belofte! Zo weinig mensen lijken echt en blijvend voldaan - toch wordt ons ware, blijvende verzadiging beloofd door de vreze des Heren.
Ten achtste, bewaring voor het kwaad. ...door geen kwaad bezocht (Spreuken 19:23b).
Ten negende, rijkdom, eer en leven.
En ten tiende, een hoop die verder reikt dan het graf.
Dit zijn nog maar enkele van de vele zegeningen en weldaden die God belooft aan degenen die in hun leven de vreze des Heren ontwikkelen en die de vreze des Heren maken tot een levensstijl.

Heer, leer mij toch om altijd, in alle omstandigheden en op elk moment, Uw heerlijke naam te vrezen. Ik kies ervoor om U in mijn leven de allereerste plaats te geven en de hoogste prioriteit te stellen in het eren van Uw naam. Amen.