Shop Doneer

Roddelen: dit zegt de Bijbel erover

Leestijd: 4 min.

Gisteren lazen we over een voorname engel die drager was van Gods heerlijkheid, maar die viel door hoogmoed. Dit is de kernzonde waar alle andere zonde uit voortkomt. In Ezechiël 28:14-15 ontdekken we wat meer over dit wezen:

U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg... Volmaakt was u in uw wegen,
vanaf de dag dat u geschapen werd...

Dus het ging hier om een geschapen wezen - geen mens, maar een cherub. In vers 16 staat:

Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen...

Vers 17 (NBV) legt vervolgens de wortel van het probleem bloot:

Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt, je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde neergeworpen...

Het woord dat in vers 16 is vertaald met handel, vertaalt de KJV als verkeer. Het Hebreeuwse basiswoord heeft als eerste betekenis: 'ergens naartoe gaan en weer weg, heen en weer gaan'. Dit woord heeft men geassocieerd met de praktijk van 'handel', want een handelaar reist naar verschillende markten om zijn waar te verkopen. De oorspronkelijke betekenis van het woord was echter niet beperkt tot 'handel'. Leviticus 19:16 gebruikt een woord dat is afgeleid van precies hetzelfde grondwoord:

U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan...

Het grondbegrip is dus: rondgaan als verspreider van laster. Dan, vanuit het 'rondgaan' ontstaan andere dingen, zoals 'handel', maar de activiteit waar deze passage naar verwijst, is lasterpraat, of ook wel: sprookjes rondvertellen, of onwaarheden verspreiden. Een ander voorbeeld vinden we in Spreuken 11:13:

Bij een roddelaar is een geheim niet veilig...

En als we nu opnieuw kijken naar Ezechiël 28:16, dan zien we dat Lucifer, door rond te gaan als lasteraar die onwaarheden verspreidde, opstand aanmoedigde. En vanwege zijn rebellie werd hij uit Gods aanwezigheid verstoten. Ik geloof dat dit een juiste weergave is van de gebeurtenissen.

Toegepast op onze persoonlijke verantwoordelijkheid: Als een lasteraar rondgaan - nutteloos, onwaar, overdreven of kwaadwillig gepraat - is roddelen. De ware betekenis van de naam die in het Nieuwe Testament aan satan wordt gegeven, is het Griekse diabolos, wat lasteraar of kwaadspreker betekent. Roddelen of onware verhalen vertellen over mensen, is feitelijke de duivel helpen bij zijn werk. We moeten er niet alleen voor oppassen zelf te roddelen, we zijn ook verantwoordelijk voor de roddel die we aanhoren... Spreuken 18:18 waarschuwt:

De woorden van een lasteraar neemt men gulzig in zich op, als een lekkernij die de buik verzadigt.

Hoe herkenbaar en waar is dat! God zegt in Psalm 15:1-3:

Wie mag gast zijn in uw tent, wonen op Uw heilige berg? Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.

Er zijn verschillende voorwaarden om in Gods nabijheid te mogen komen. We moeten de waarheid spreken, doen wat recht is en in ons hart de waarheid spreken. En er zijn drie dingen die we niet moeten doen; niet lasteren (roddelen) met onze tong, geen smaad op onze naaste laden, of smaad over onze naaste aannemen. We moeten geen smaad aannemen over iemand anders... Die 'lekkernijen van roddel' moeten we niet aannemen, want ze zijn als gif voor onze relaties... Als we ons daaraan houden, dan leven we in zuivere relatie met God en mogen we wonen in Zijn nabijheid.

Gebed van de dag

Vader, ik wil kiezen voor het principe: ik spreek positief of ik spreek niet..! Help mij Heer, om steeds te beseffen dat negatieve praat en roddelen nooit opbouwen, maar altijd afbreekt. Ik wil dat mijn tong Uw naam verheerlijkt; help mij om 'sprekend op mijn Vader te gaan lijken... Amen.

Boeken over roddelen en hoogmoed

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen over roddelen en hoogmoed? Dan kunnen we de volgende titels aanbevelen:

  • Waar het hart vol van is... De tong is een scheppende kracht, maar ook een vuur dat relaties en reputaties kan verteren. Op heldere wijze geeft Derek Prince ons Bijbelse richtlijnen om onze mond te gebruiken... En daar hoort roddelen niet bij.
  • Hoger = lager betekent als je hogerop wilt komen, dan moet je omlaag - op je knieën. Dit boekje is een oproep tot nederigheid als basis van je leven en vaarwel zeggen tegen hoogmoed. Want meer van God betekent automatisch minder van jezelf.
  • In het boekje Genade of niets neemt Derek je mee in de onpeilbare diepte van Gods genade voor jou. Een absolute must om vrij te komen van een leven van hoogmoed en zelf worstelen.
  • Dankzij het offer van Jezus ontvingen wij genade! De weg naar het kruis was een weg van verootmoediging en nederigheid. Je leest erover inDe Omwisseling of Dereks uitgebreidere boek De theologie van het Kruis.
  • In onze webshop vind je Bijbelse proclamatiekaarten over allerlei onderwerpen waar je als christen mee te maken krijgt. Woorden hebben kracht! Gebruik je mond niet om te roddelen en lasteren, maar om positief te spreken. Bijvoorbeeld met de proclamatiekaart Lofprijs voor de koning!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.