Shop Doneer

Roemen in je zwakheden

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we dat Paulus een doorn in het vlees kreeg en dat God dit in zijn leven toeliet. Vandaag lezen we verder over het leven van Paulus.

Als we de levensloop van Paulus bestuderen, zien we dat die anders was dan die van de andere apostelen. Ze werden allemaal vervolgd, hadden allemaal problemen, maar Paulus’ leven was een verhaal apart. In zijn geval was er nauwelijks een stad waar hij heenging, zonder dat er oproer kwam. De belachelijkste dingen veroorzaakten tumult. In Filippi was het enige dat hij deed, een boze geest uitdrijven bij een waarzeggende slavin. Maar de hele stad kwam in rep en roer. Binnen een paar uur zaten hij en Silas in een streng bewaakte gevangenis. Dat is niet logisch. Het kwam door die engel van satan, die de menigte ophitste tegen Paulus. Waar Paulus kwam, ontstond oproer of opwekking, of allebei.

Persoonlijk denk ik dat de Kerk vandaag meer oproer en opschudding nodig heeft, om meer opwekkingen te gaan beleven. Terwijl uit de Bijbel duidelijk naar voren komt dat God de gebeden van de apostelen over het algemeen verhoort, zegt Paulus in 2 Korinthiërs 12:8-9:

Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan... (vers 8)

Maar God deed het niet. Soms zeg ik tegen mensen die me vertellen dat God geen antwoord geeft op hun gebeden: bedenk wel dat ‘NEE’ ook een antwoord is.

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg; want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht... (vers 9)

Als wij nog eigen kracht bezitten, hoe kunnen mensen dan Gods kracht herkennen? Pas als we aan het einde van onze eigen kracht zijn gekomen, dán krijgen we kracht, dán weten we dat onze kracht van God moet komen. Gods kracht wordt zichtbaar als ik zwak ben. Wil je dat eens hardop proclameren: Gods kracht wordt pas zichtbaar als ik zwak ben.

Ik verzeker je dat God je heeft gehoord. Ik vraag mensen eigenlijk nooit deze belijdenis uit te spreken, al was het alleen al omdat het mijzelf jaren heeft gekost voordat ik bereid was dit zélf te belijden. Paulus gaat echter nog verder:

…Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. (vers 9-10)

Vaak zijn we in het gunstigste geval bereid om lijden ‘te verdragen’, het ‘op de koop toe te nemen’. Maar Paulus zei: Daarom heb ik een behagen in... Waarom? Omdat hij dit geheim had geleerd: Als we aan het eind van onze eigen kracht zijn gekomen, onze eigen wijsheid, ons eigen kunnen, dan openbaart God Zijn genade. Ik zeg regelmatig: genade begint waar menselijk kunnen eindigt.


Gebed van de dag

Dank U Vader God, dat de onmetelijke, oneindige kracht van Uw Zoon Jezus tot mijn beschikking staat op basis van het Kruis waaraan Hij voor mij stierf. Dank U dat ik naar Zijn voorbeeld uit momenten van moeite, lijden en zwakte zal opstaan in Zijn kracht, elke dag opnieuw! Zo wordt Uw leven in mij zichtbaar en straalt uit naar mijn omgeving. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

FILIPPIJNEN

  • Bid om een prima verkoop van Dereks materiaal, middels de Nationale Boekwinkels en onze lokale vertegenwoordigers, Praise Inc.
  • Bid voor John en Johnny die nieuwe mogelijkheden onderzoeken om Dereks onderwijs te verspreiden in de Filippijnen, met gebruik van verschillende media.