Shop Doneer

Samengekomen om te loven

Leestijd: 2 min.

Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de HEERE, naar de ark van de getuigenis van Israël, om de Naam van de HEERE te loven. (Psalm 122:3-4) Het is Gods bedoeling dat Zijn volk op deze manier naar de rest van de wereld toe getuigt dat het Zijn volk is. Dat ze samen optrekken om de Naam van de Heer te loven. Onder het oude verbond had God één plaats in Israël aangewezen waar Hij Zijn Naam had gevestigd: de stad Jeruzalem. Hij had voorgeschreven dat iedere mannelijke Israëliet die boven een bepaalde leeftijd was, minstens driemaal per jaar naar die plaats moest optrekken, samen moest komen met al zijn volksgenoten uit elke stam, uit elke streek van het land, en dat ze samen God moesten aanbidden en de Naam van de Heer loven. Dat was hun getuigenis naar al de omringende landen toe, dat ze allemaal bij één natie behoorden, dat ze allemaal dezelfde God aanbaden, en dat ze allemaal naar dezelfde plaats optrokken. Nu, in het nieuwe verbond, is Jezus degene Die de Naam van de Heer draagt. En Gods volk getuigt naar de wereld toe dat zij het volk van God zijn, verlost door hun geloof in Jezus Christus, als ze samenkomen om de Naam van de Heer te loven. De Bijbel waarschuwt ons de onderlinge bijeenkomst niet te verzuimen. Het is belangrijk de wereld te laten weten dat we broeders en zusters zijn, dat we leden zijn van hetzelfde volk, omdat we samenkomen om Hem te loven en de Naam van onze Heer te aanbidden. We komen samen als het volk van God in de Naam van Jezus: de plaats die God heeft aangewezen.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor het grote voorrecht dat ik met mijn broeders en zusters mag samenkomen om Uw naam groot te maken. En dank U voor de heerlijkheid dat als we samen Uw naam groot maken, alle andere dingen – problemen, ziekte, moeite – klein worden!... Amen.Gebed voor DPM wereldwijd

VIËTNAM

  • Bid om Gods bescherming, leiding en wijsheid voor pastor D en pastor A (in verschillende steden), die de beide DPM- vertaalteams coördineren.
  • Bid ook voor hun gezinnen en gemeenten in dit communistische land: ze werken om de onbereikten te bereiken en onderwijs te geven aan hen die geen onderwijs hebben ontvangen.

Getuigenis

Ik ben gezegend door de vele wonderbare waarheden die voor mij ontsluierd zijn in het boek Van vloek naar zegen. Hierdoor ging ik de vele redenen zien van de tegenslagen en de financiële stagnatie in mijn leven. Ik respecteerde mijn ouders niet, was oneerlijk op mijn werk, ik vervloekte mijzelf en praatte negatief over mezelf. Nadat ik dit boek had gelezen besloot ik me van deze dingen te bekeren, en het gebed te bidden dat aan het eind van het boek staat, om de vloek over mijn leven te verbreken en God te geloven voor een doorbraak. Dank God, want er komt veel vrijheid en zegen op mijn weg. Dank u DPM, dat u mij dit boek gegeven hebt.