Shop Doneer

Samengeroepen door de Heer

Leestijd: 2 min.
En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente... (Efeze 1:22)

In de komende overdenkingen zullen we kijken naar de zeven beelden of benamingen die Paulus gebruikt voor het volk van God, in zijn brief aan de Efeze. Het eerste beeld is ‘de vergadering’ of ‘de samenkomst’. Tegenwoordig denken veel mensen bij het woord samenkomst onwillekeurig aan de dienst zelf - de complete liturgie van lofprijs, aanbidding, prediking van het woord, enzovoorts - maar feitelijk gaat het hier om een bijeenkomst van mensen, die door God bij elkaar geroepen zijn voor een doel.

Het Griekse woord dat in Efeze 1:22 is vertaald met ‘gemeente’ is ecclesia. Het zelfstandig naamwoord ecclesia is afgeleid van een werkwoord dat ‘samenroepen’ betekent. Het idee erachter is een groep mensen die wordt samengeroepen uit een grotere groep mensen. Bovendien herkennen we een element van roeping, want deze groep mensen is samengeroepen met een speciaal doel - wat duidelijk opgaat voor de gemeente. We zijn door God uit de wereld samengeroepen door ons geloof in Jezus Christus, voor een speciaal doel van God. Dat is de Bijbelse betekenis van het woord samenkomst.

In het Grieks van de Nieuwtestamentische tijd had het woord ecclesia bovendien een specifieke betekenis, namelijk een ‘regerende samenkomst of vergadering’, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Met die betekenis wordt het drie keer gebruikt in het negentiende hoofdstuk van Handelingen, waar we lezen over oproer die uitbrak in de stad Efeze, vanwege Paulus’ bediening. Let op het gebruik van het woord volksvergadering in Handelingen 19:

De één nu riep dit en de ander wat anders, want de vergadering was verward en de meesten wisten niet waarom zij bijeengekomen waren. (vers 32)

De mensen hielden een ongeorganiseerde, niet-geautoriseerde samenkomst, en de stadssecretaris riep hen tot de orde en zei dat ze geen recht hadden om daar op zo’n manier een samenkomst te houden. Vervolgens voegt de secretaris toe: Maar als u over andere zaken iets verlangt, zal daar in een wettige vergadering [ecclesia] over beslist worden. (vers 39)

Gebed van de dag

Lieve Heer, wat verlang ik ernaar dat wij als christenen weer echt het gesprek van de dag worden in onze dorpen, steden en gemeenten – simpelweg omdat U in Uw heerlijkheid beweegt waar wij samenkomen… Maakt U ons als Kerk klaar voor Uw beweging door ons heen, Heer. Leidt U ons naar dat niveau van leven, van heerlijkheid tot heerlijkheid! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.