sluit
Shop Doneer

Samenwerken

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik ben een deel van het lichaam van Christus.
Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar (Romeinen 12:3-5).
Ons vernieuwde denken (dat dus niet hoger over onszelf denkt dan passend is) leidt ons naar onze juiste plaats in het lichaam. We gaan ons realiseren dat ieder van ons slechts één lid is, incompleet in onszelf, niet in staat om los van anderen te functioneren zoals God het van ons vraagt. Om compleet te zijn en te functioneren zoals God het bedoelt, moet ieder van ons deel worden van het lichaam van Christus. We moeten samengevoegd worden met andere leden, door een toewijding die ons in staat stelt om samen te werken, en niet slechts als geïsoleerde individuen.
Tijdens mijn vliegreizen heb ik me vaak verbaasd over het feit dat het navigatiesysteem van een vliegtuig op zoek is naar een bepaald vliegveld, en op een gegeven moment vinden die twee elkaar, worden één, en wordt de machine naar de bestemming toe genavigeerd. Het vliegtuig daalt neer op exact de juiste plaats, met exact de juiste snelheid, om een veilige en nette landing te maken. Het vernieuwde denken zie ik als het navigatiesysteem van een vliegtuig. Als je jezelf synchroniseert met de Geest van God, dan zorgt het vernieuwde denken ervoor dat je precies op de juiste plaats in het lichaam terecht komt. Dan word je een deel van Gods lichaam, het lichaam van Christus; de Gemeente.

Dank U Jezus, dat U mij deel maakt van uw lichaam. Ik proclameer dat de Heer mij op precies de juiste plek brengt in zijn lichaam, omdat ik een deel ben van het lichaam van Christus. Amen.