Shop Doneer

Wanneer satan twijfel zaait: luister niet naar hem!

Leestijd: 4 min.

Gisteren zagen we dat de mens het beeld is van Gods wezen, en dat dit de eerste reden is voor satans vijandschap tegen de mens. Vandaag kijken we naar de tweede reden waarom satan de mens haat: de mens is satans rivaal, want hij is bestemd om de plaats in te nemen waaruit satan juist gevallen was. In Genesis 3 zien we dat satan door zijn sluwheid de aanstichter was van de val van de mens.

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven, maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. (Genesis 3:1-6)

Let op de drie stappen waarlangs satan de mens misleidde. Het eerste wat hij deed was het Woord van God in twijfel trekken. Hij vroeg: ...Is het echt zo dat God gezegd heeft...? (vers 1)

Ik geloof dat Eva de strijd verloor op het moment dat ze op die vraag inging. De tactiek die satan gebruikt is nooit veranderd. In veel kerken stellen mensen elkaar de vraag: ‘Heeft God dat echt gezegd...?’ Als we op die vraag ingaan, werken we ons in dezelfde gevaarlijke positie als die Eva koos. We kunnen ons niet veroorloven in te gaan op het in twijfel trekken van het Woord van God.

Ten tweede trok satan Gods goedheid in twijfel. Hij zei: ...maar God weet, dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. (vers 5)

Satan suggereerde dat God een onrechtvaardige, willekeurige despoot is die Zijn schepselen op een lager niveau houdt, afhankelijker, terwijl ze recht hebben op meer... Ironisch is dat de verleiding, het lokaas dat satan aanbood, precies dezelfde motivatie was die zijn eigen val had veroorzaakt. Hij zei: U zult als God zijn (vers 5), of aan God gelijk. In Jesaja 14:14 zien we dat hij voor zichzelf al hetzelfde geclaimd had:

...Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

De waarheid is dat de mens juist al was geschapen naar Gods beeld... Gelukkig heeft God na die verschrikkelijke val van de mens alles in het werk gesteld, ja zelfs letterlijk alles geofferd - Zijn eigen Zoon - om de mens te herstellen naar Zijn oorspronkelijke plan!

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U letterlijk alles heeft opgeofferd om ook mij terug te brengen in Uw oorspronkelijke plan. Help mij Heer, om in dat volbrachte werk te blijven staan en nooit ook maar een millimeter ruimte te geven aan de leugens van satan. Ik prijs U! Amen.

Boeken van Derek Prince over satans tactieken

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen over satans tactieken? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In Geestelijke strijd behandelt Derek Prince 6 verdedigingswapens (de wapenrusting) en 4 aanvalswapens die God christenen geeft voor geestelijke strijd tegen satan en zijn handlangers.
  • Het prachtige boek Lucifer ontmaskerd gaat over de strategie van satan om ons leven te verwoesten, maar ook over Jezus, die een veel beter plan van persoonlijke vrijheid voor ons bewerkte aan het kruis!
  • Ook Bolwerken Neerhalen is een echte aanrader! Word geen slachtoffer van geestelijke strijd, maar word sterk in Gods kracht om de aanvallen van satan te weerstaan en bolwerken neer te halen!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.