Shop Doneer

satan zenuwachtig maken...

Leestijd: 2 min.
Thema:
De lijdenstijd van Jezus

Over de kracht en macht die Gods kinderen zouden hebben tegen de vijand, zei Jezus het volgende tegen Zijn discipel Petrus, en feitelijk tegen al Zijn discipelen, dus ook tegen ons:
En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.(Mattheüs 16:18)
Heel veel christenen vertalen dit vers als volgt: ,,Nou, hier zitten we dan, omsingeld en belegerd in de stad en we kunnen geen kant op. Misschien, als God ons genadig is, houden onze poorten het en lukt het satan niet om onze stad binnen te vallen.'' Als dat - misschien subtiel en ongemerkt, ook jouw inschatting is van de situatie, dan heb ik nieuws voor je: je zit er totaal naast!
De werkelijkheid is totaal het tegenovergestelde van deze veel voorkomende kijk op de situatie. Als de Kerk namelijk gebouwd is op de Rots, Jezus Christus, dan kan ze erop uitgaan en de poorten van de hel juist bestormen! En de poorten van de hel zullen op hun beurt niet kunnen standhouden tegen de Kerk!
We vinden in het boek Genesis een prachtige, Messiaanse belofte aan Abraham en zijn nakomelingen:
...en uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten.(Genesis 22:17, SV)
Wij zijn de nakomelingen, het 'zaad' van Abraham (Hebreeën 2:16), door ons geloof in Jezus Christus. We hebben daarom een wettig, Bijbels recht om de poorten van de hel te bestormen, om die in te nemen en ze te bezitten in de naam van Jezus. Er is niets wat de tegenstander banger en zenuwachtiger maakt dan het idee dat de heiligen van God deze realiteit gaan ontdekken en beginnen hiernaar te handelen. Wij zijn aan de beurt! Het is aan ons om in actie te komen en de nederlaag die Christus de tegenstander al heeft toegebracht, effectief te maken en toe te passen. Ik geloof dat zowel de hemel als de hel afwachten of we in actie komen. De hemel met blije verwachting. De hel met verschrikkelijke tegenzin...

Heer Jezus, ik prijs U, Zoon van God, voor het geweldige werk dat U al heeft gedaan, en dat aan mij en mijn broeders en zusters hier op aarde, de vreugde en eer ten deel valt om Uw heerlijke, volbrachte werk praktisch te maken en toe te passen in alle situaties die nu nog verlangend uitzien naar de effectiviteit van Uw totale overwinning en regering hier op aarde. Dank U, dank U wel, Heer Jezus Christus! Amen.