Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

satans grote wapen tegen de mensheid

Leestijd: 3 min.

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. (1 Johannes 2:2)

Wat is satans grootste wapen tegen de mensheid? Ik geloof dat er maar één is: zijn belangrijkste wapen is schuld. Ik zal je een voorbeeld geven. Het zou vele eeuwen geleden, hier of daar gebeurd kunnen zijn. Wij weten dat satan, in ieder geval in de tijd van Job, toegang had tot de tegenwoordigheid van God, want toen de engelen samenkwamen om zich aan God voor te stellen en uit te leggen wat zij hadden gedaan, voegde satan zich in de menigte. Dat is typerend voor wie hij is. Hij wist heel goed dat hij was uitgeworpen. Maar hij zei: ‘God, ik weet dat ik een fout gemaakt heb, maar hier ben ik, ik kom toch in Uw tegenwoordigheid.’

Voor zover ik het verhaal begrijp, was God de enige die satan herkende. Paulus zegt namelijk dat hij zich kan voordoen als een engel van het licht. Hoe dan ook, God en satan voerden een gesprek over Job. Ben je misschien blij dat het gesprek niet over jou ging, maar over Job? Satan is schaamteloos. Hij tart, hij pocht, hij heeft een grote bek. Ik stel me wel eens voor dat hij op een dag tegen God zei: ‘Luister God. Ik weet dat U rechtvaardig bent en een heilig God. Ik weet dat ik een rebel ben en dat de poel van zwavel en vuur niet in de hemel en niet op aarde is, maar daarbuiten, in de buitenste duisternis. Ik weet wat mij te wachten staat, God. Ik weet dat ik verdiend heb daarheen te gaan. Daarover zal ik niet twisten. Maar ik wil U één ding zeggen, God. Ziet U die menselijke wezens die U naar Uw beeld en gelijkenis geschapen hebt? Die U zo liefhebt? Ik heb rebellen van hen gemaakt, zoals ik zelf ben. Bedenk daarom goed, God, dat als U mij naar die poel van vuur stuurt, Uw gerechtigheid vereist dat U hen daar ook naartoe stuurt. Houdt U dat goed in gedachten als U mij en mijn engelen daarheen stuurt!’

Ik stel mij zo voor dat God dan gewoon zwijgt. Soms is dat de beste manier om met de duivel af te rekenen: niet met hem in discussie gaan. Dat is heel kwetsend voor zijn gevoel. Als je hem negeert, raakt hij van streek. God zei helemaal niets, want Hij had een plan: Jezus. Hij is de ‘laatste Adam’. Hij wordt volkomen vereenzelvigd met het menselijk ras en satan gaat achter Hem aan en bewerkt Zijn dood. Maar terwijl Hij sterft aan het Kruis, vertegenwoordigt Hij het gehele ras van Adam - en al onze schuld wordt op Hem gelegd. Hij draagt de volledige straf. Als Hij sterft en begraven wordt, is onze schuld uitgedelgd... mits wij dat geloven. We moeten het in geloof aannemen.


Gebed van de dag

Lieve hemelse Vader, dank U Heer, dat ik volledig vrij mag zijn van iedere beschuldiging door de vijand. U heeft hem overwonnen, Heer Jezus, en in die overwinning vind ik mijn veiligheid en vrijheid van elke schuld! Laat het getuigenis over vrijheid van elke schuld van mijn leven uitgaan in deze wereld, zodat velen ook die vrijheid leren kennen. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

NOORWEGEN

  • Bid om wijsheid en leiding van de Heer voor het Noorse bestuur als ze samen komen om te bidden voor de noden, en Zijn leiding zoeken voor de komende tijd.
  • Bid voor de partners en vrienden van DPM in ons land en voor hun geliefden; bid dat ze sterk en gezond blijven tijdens deze pandemie.