Shop Doneer

Scheppingskracht door Gods Woord

Leestijd: 3 min.

In veel Bijbelverzen komt de kracht van Gods Woord duidelijk naar voren.

Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest (of adem) van Zijn mond heel hun legermacht. (Psalm 33:6)

Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met 'Geest' is hetzelfde woord voor 'adem', namelijk 'ruach'. De hele schepping is tot leven geroepen door het woord dat God sprak en door de Geest van God. Alles wat bestaat, bestond, of ooit zal bestaan, vindt zijn oorsprong in de samenwerking van twee krachten: het woord en de Geest van God.

Het woord moet samenwerken met de Geest. Misschien dat de psalmist daarom het woord 'ruach' gebruikt om zowel Geest als adem aan te duiden.

Ik moest ooit de grondbeginselen van de klankleer onder de knie krijgen toen ik Engels onderwees aan Afrikaanse studenten. Ik ontdekte een aantal interessante zaken over woorden. In woorden zit enorme kracht, maar tegelijkertijd zijn woorden bijzonder eenvoudig.

Hoe spreek je? Je ademt vanuit je longen lucht uit, en door diverse delen van je mond en keel op een bepaalde manier te vormen, ontstaat er een woord. Basisvoorwaarde is echter dat je ademt. Het is onmogelijk woorden voort te brengen zonder te ademen. Je moét ademhalen om te kunnen spreken. Dit is een beeld van God. Iedere keer dat God spreekt, gaan Zijn adem en Zijn woord samen. Gods adem is Zijn Geest. Het woord en de Geest van God gaan altijd samen. Door het woord en de Geest van God werd alles geschapen. Zij zijn het ook die heel het universum in stand houden.

In de tweede brief van Petrus staat een zeer krachtig gedeelte dat ons de volgende drie dingen vertelt: het woord schept, het woord onderhoudt en het woord vernietigt.

Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. (2 Petrus 3:5-7)

Door het woord van God werden de hemelen en de aarde geschapen. Ook worden ze door het woord van God onderhouden. En als het Gods tijd is, zullen ze door het woord van God verdwijnen. Het woord van God schept, onderhoudt en vernietigt. Als ik naar de enorme puinhoop kijk die mensen van deze wereld maken, ben ik blij dat God die puinhoop op een dag zal vernietigen. Het woord van God schiep deze planeet, het woord van God onderhoudt deze planeet en het woord van God zal deze planeet vernietigen. God doet dit allemaal door Zijn woord.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor de onmetelijke kracht van Uw Woord, waardoor de hemel en de aarde zijn geschapen. Het is zo bijzonder Heer, dat U ook in mij leven heeft geschapen door de kracht van Uw Woord. Ik ben U zo dankbaar voor dat wonder! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.