Shop Doneer

Sjaloom voor Gods vervolgde volk

Leestijd: 2 min.

Het voorbeeld van Saulus dat we gisteren zagen - die na zijn bekering Jezus' belangrijkste apostel Paulus werd - laat duidelijk zien dat de manier waarop we met Gods vervolgde volk omgaan, door God wordt gezien als de manier waarop we Hem zèlf behandelen. Door de eeuwen heen hebben talloze heersers en leiders van de samenleving dit niet begrepen. Zij vervolgden het kwetsbare, arme volk van God en realiseerden zich niet dat zij door dit volk heen in feite te maken hadden met God zelf.

Het is belangrijk om goed te begrijpen dat Jezus zich heel persoonlijk identificeert met Zijn vervolgde volk. Laten we er daarom voor zorgen dat we aan Gods kant staan. Juist nu deze wereld haar einde nadert, is het belangrijk om van deze waarheid doordrongen te zijn. Waarom? Omdat er juist in de laatste dagen een wereldwijde vervolging van christenen zal zijn. Jezus zelf waarschuwde Zijn volgelingen hiervoor:

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Let erop dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; kijk uit, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. (Mattheüs 24:4-8)

Over de hele wereld zien we in onze tijd de dingen gebeuren die Jezus hier beschrijft. Het zijn de 'weeën' van een nieuwe tijd. De Heer voegt echter nog het volgende toe:

Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn Naam.(vers 9)

Nogmaals, er zal een wereldwijde vervolging plaatsvinden van Jezus' volgelingen. Laten we op onze hoede zijn dat we niet de verkeerde kant kiezen. Laten we oppassen dat we onszelf nooit toestaan - op welke manier dan ook - geïdentificeerd te worden met de vervolgers van Gods volk. Want dan zullen we ons moeten verantwoorden tegenover God, alsof we God zelf op die manier behandeld hebben.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U mij wilt behoeden dat ik me zou identificeren met de vervolgers van Uw volk. Niet alleen doe ik voorbede voor de broeders en zusters wereldwijd die onderdrukt worden vanwege Uw naam. Maar ik betrek hierin ook Uw natuurlijke volk Israël. Ook zij zijn door miljoenen gehaat, maar ik bid voor de vrede van Jeruzalem. Uw sjaloom voor Uw volk uit de heidenen en uit Israël, wereldwijd. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

TURKIJE

Bid voor Father Trdat en zijn team, dat ze wandelen in Gods leiding en wijsheid: ze komen elke dag religieuze vervolging en discriminatie tegen. Bid ook om veiligheid voor hun families.

GETUIGENIS TURKIJE

We zijn dankbaar voor onze kleine groepen die zich hebben gevormd rond ‘Fundament van geloof door bijbelstudie’; de mensen komen samen om de onderwerpen te bestuderen. De resultaten en de reacties zijn geweldig.