Shop Doneer

Sla acht op Gods Woord

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 31

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn.
(Spreuken 4:20-22, NBV)

Sla acht op Gods Woord
Wanneer we overdenken waar in Spreuken 4:20-22 aanspraak op wordt gemaakt, namelijk dat Gods woorden medicijn zijn voor ons hele lichaam, dan mogen we deze drie verzen geheel met recht ‘Gods geweldige medicijnfles’ noemen. Die woorden bevatten een medicijn zoals nog nooit op aarde is samengesteld, een medicijn dat gegarandeerd alle ziekten geneest!
Wij moeten echter in gedachten houden dat, menselijk gesproken, wanneer de dokter een medicijn voorschrijft, hij er normaliter voor zal zorgen dat de voorschriften voor het gebruik ervan duidelijk op het flesje beschreven staan. Men mag geen genezing verwachten als het medicijn niet regelmatig, in overeenstemming met de aanwijzingen, wordt ingenomen. Hetzelfde geldt voor Gods medicijn hier in Spreuken 4:20-22. De voorschriften staan op het flesje, en er wordt geen genezing gegarandeerd als deze niet worden opgevolgd.
Wat zijn deze voorschriften? Het zijn er vier:
1. Sla acht op mijn woorden;
2. Neig uw oor;
3. Laat ze niet wijken uit uw ogen;
4. Bewaar ze diep in uw hart.
Laten we deze voorschriften eens nader bekijken. Het eerste voorschrift is: Sla acht op mijn woorden (Spreuken 4:20). Als we Gods Woord lezen, dan moeten we er heel nauwkeurig aandacht aan schenken. Heel ons denken moeten we erop focussen. We moeten het vrij en onbelemmerd laten doordringen tot ons diepste wezen.
Zo vaak lezen we Gods Woord met verdeelde aandacht. Onze geest is voor de helft bezig met wat we lezen en voor de andere helft wordt onze geest in beslag genomen door dingen die Jezus ‘de zorgen van deze wereld’ noemde. We lezen enkele verzen, of misschien zelfs wel één of twee hele hoofdstukken, maar aan het eind hebben we geen duidelijke indruk van wat we gelezen hebben, of weten we het ons nauwelijks te herinneren. Onze aandacht was verslapt…
Wanneer Gods Woord op deze wijze wordt ‘ingenomen’, dan zal het in ons leven niet de uitwerking hebben die God ermee voorhad. Als we de Bijbel lezen, dan is het goed om te doen wat Jezus adviseerde toen Hij over het gebed sprak: ‘Ga in je binnenkamer en sluit de deur’. We moeten onszelf afzonderen met God en de dingen van de wereld en de tijd buitensluiten.

Vader, de focus op Uw Woord, onverdeeld en met volle aandacht, is wat ik graag wil leren, Heer. Help mij om Uw woord op die manier tot me te nemen, zodat het de genezing biedt voor mijn geest, mijn ziel en mijn lichaam, die ik nodig heb. Dank U voor de kracht van Uw Woord en Uw hulp om het in te nemen als medicijn! Amen.